Strategisk leder

Erlend Nyhammer er strategisk leder for konsulentbyrået Comte Bureau.

Foto: comte.no

Erlend Nyhammer startet konsulentbyrået, Comte, sammen med en medstudent. Comte er et konsulentbyrå som kartlegger hvordan folk opplever tjenester og produkter. I Comte benytter de seg daglig av sosiologiske metoder, både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analysearbeid.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Samfunnsfag var det jeg likte best på videregående, så sosiologi var jo forså vidt et naturlig valg. Førstevalget var vel å bli rockestjerne, men når det skar seg var sosiologien en god backup-plan. Synes å huske det særlig var modernitetsteoretikere som Giddens og Beck som fascinerte meg i starten av utdanningen, og som ga et ønske om å fordype meg i faget.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Min jobb har jeg skapt selv. Jeg startet Comte sammen med en medstudent fra Blinderen. Vi drodlet med tanken om å lage et firma allerede under studiene, og etter en periode i "vanlige" jobber gjorde vi alvor ut av planene.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Comte er et konsulentbyrå som kartlegger hvordan folk opplever tjenester og produkter. Deretter bruker vi denne innsikten for å utforme en mer tilpasset opplevelse. Jeg er involvert i alle steg i arbeidsprosessen. Fra å forstå kundens mål og behov, hente innsikt gjennom kvalitative og kvantitative metoder, til å designe og implementere forbedringstiltak. Som partner i selskapet er det også en del arbeid knytt til drift og personaloppfølging.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Vi har flere prosjekter gående parallelt. For tiden jobber jeg mest med et prosjekt som handler om hvordan fremtidens skolebygg kan utformes. Dette er en ekstremt utfordrende og spennende problemstilling. Dagens elever skal bli deltagere i et stadig mer globalt og kunnskapsintensivt arbeidsliv, og skolen skal gi dem kompetansen som gjør dem i stand til å bidra best mulig. Vår jobb er å tenke nytt rundt hvordan rom og bygg kan understøtte dette arbeidet, og gi elever og lærere best mulig vilkår for riktig læring. Dette er jo komplekse spørsmål, og jeg jobber tverrfaglig med arkitekter, designere og samfunnsvitere i prosjektet. 

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Jeg bruker den daglig. Vi jobber til daglig med kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analysearbeid. Her ligger jo metodekompetansen fra universitetet i grunn. Vi bruker også sosiologisk og sosialpsykologisk teori for å forstå feltene vi jobber innenfor. Mer generelt jobber vi jo med forbedring og nyskapning, og her tror jeg sosiologiens tradisjon med å utfordre vedtatte sannheter og forståelsesrammer er en viktig bagasje å ha med seg.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

  • Lær metodene godt: Det er dette som er verktøyene dine, og de kan brukes nesten uavhengig av bransje og tematikk
  • Tenk alternativt: Mange medstudenter vil nok gå inn forskningsmiljøet eller offentlig administrasjon, noe som kan gi skylapper ovenfor andre muligheter. Pass på så du ikke blir blind for mer utradisjonelle muligheter.
  • Ha selvtillit: Min erfaring er at sosiologers selvtillit sjelden står i stil med den analytiske kompetansen og evne til problemløsning de faktisk har. I fare for å høres ut som en selhjelpsguru; møt arbeidsmarkedet og andre faggrupper med hevet hodet og stor tro på egne ferdigheter.

 

Publisert 11. feb. 2016 15:55 - Sist endret 11. feb. 2016 15:55