Avdelingsdirektør

Espen R. Haram er avdelingsdirektør ved Statped.

Foto: privat

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Som avdelingsdirektør leder Espen R. Haram en avdeling som har et bredt ansvarsområde knyttet til ulike støttefunksjoner i etaten. Dette omfatter blant annet IKT, arkiv, HR, personaladministrasjon og anskaffelser. Jobben hans består i å påse at drift og utvikling innenfor disse områdene gjøres på en fornuftig og effektiv måte.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Det var litt tilfeldig, faktisk. En venn som hadde begynt på sosiologi fortalte om faget og hva det bestod i, og jeg ble så vidt interessert at jeg valgte å begynne på sosiologi grunnfag. Underveis syntes jeg det var så spennende at jeg bestemte meg for å fortsette.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg ble bedt om å søke av min nåværende sjef, som jeg har hatt som sjef også tidligere.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Jeg leder en avdeling som har et veldig bredt ansvarsområde knyttet til ulike støttefunksjoner i etaten. Dette omfatter blant annet IKT, arkiv, HR, personaladministrasjon og anskaffelser. Jobben min består i å både påse at drift og utvikling innenfor disse områdene gjøres på en fornuftig og effektiv måte.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Arbeidsdagene mine består av såpass mange små og store ting at det spørsmålet er vanskelig å besvare. Veldig generelt kan man si at jeg prøver å påse at vi leverer det vi skal til våre omgivelser, og at vi endrer oss der vi ser at vi må dette.

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Jeg har hatt lederroller i staten i noen år, men har også jobbet i konsulentbransjen som prosjektleder.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Noe av utdanningen fungerer som en litt «taus ballast» som preger hvordan jeg tenker og ser på for eksempel gruppedynamikk innenfor den organisasjonen jeg jobber i. Det å se etter årsaksforhold i prosesser og å være bevisst på medarbeidere og kolleger som handlende subjekter er også noe jeg mener jeg har med meg fra sosiologien. Dessuten har jeg kanskje mindre tallfrykt enn enkelte av mine tidligere medstudenter, noe som har resultert i at jeg tidvis involverer meg i matematiske modeller av ulike typer.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Det må være at de skal være seg bevisst sine styrker OG svakheter, og forholde seg til dette. Sats på det du kan, og respekter fagkompetansen hos folk med annen utdanning. Samtidig er det egentlig ganske vanlig at sosiologer som ikke jobber med forskning blir litt som poteten, og som brukes til «alt». Dette er et paradoks, og kanskje et uheldig paradoks, ettersom arbeidslivet blir stadig mer spesialisert. Derfor TROR jeg det er lurt å dyrke personlige fortrinn som har sin bakgrunn i sosiologien, og å tørre å vise disse frem. «Du skal ikke stille ditt lys under en skjeppe», fikk jeg en gang anbefalt meg av en tidligere leder. Det tror jeg er et godt råd.

Publisert 16. okt. 2015 10:03 - Sist endret 1. aug. 2016 15:53