Politisk rådgiver

Alexander Zlatanos Ibsen er politisk rådgiver for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget.

Foto: Dagfinn Hobæk

Alexander Zlatanos Ibsen har tatt master i sosiologi ved UiO i tillegg til en doktorgrad ved University of Arizona. I tillegg til jobben som rådgiver for Høyres stortingsgruppe, har han skrevet boken "Gresk blod". Alexander er i følge seg selv en "potet" på jobb, hvor han blant annet holder de folkevalgte oppdaterte på saksområder, gjør bakgrunnsarbeid, og bistår i skriving av innlegg.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Som så ofte var det en blanding av flaks og iherdig innsats. Det var også en mulighet som kom litt som lyn fra klar himmel, så jeg var egentlig ikke forberedt på noe slikt. Men siden anledningen bød seg, slapp jeg alt jeg hadde i en uke og forberedte meg på søknadsprosessen og til intervjuet. Jeg forberedte meg også mentalt for å være klar. Måten jeg gjorde dette var at jeg tenkte ut grunner til at akkurat denne jobben var den eneste naturlige for meg, og repeterte dem for meg selv inntil jeg følte det var slik. Jeg må ha sett på hugget ut under intervjuet.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg søkte jo fra en annen stilling i det offentlige byråkratiet og med en solid akademisk bakgrunn. Dette spilte jo inn, men i tillegg tror jeg det i mitt tilfelle var viktig at jeg alltid har holdt på med mange ting ved siden av ordinær jobb. Jeg hadde verv fra kulturlivet, bakgrunn som skribent og redaksjonell erfaring. Komiteene på stortinget arbeider på mange forskjellige områder, og jeg kunne vise til bredde i tillegg til utdannelse og yrkeserfaring. Dermed ble jeg ikke bare en sosiolog (skjønt det er selvsagt ikke noe "bare" ved det heller!).

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg må nesten ty til den slitte klisjeen at jeg er en "potet". Oppgavene er å holde de folkevalgte oppdatert på saksområder, gjøre bakgrunnsarbeid, bistå i skriving av innlegg, delta på ulike møter og ellers sørge for at kalendere og timeplaner ikke kollapser. Mye av det viktigste i politikken skjer "på bakrommet", så det er helt avgjørende å være oppmerksom hele tiden og tenke strategisk i ett og alt.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er det budsjettforhandlinger, hvilket betyr at det er lange og uforutsigelige dager. I tillegg er jeg jo involvert i mer langsiktig tenkning og strategi omkring områdene kultur, idrett, spill og familiepolitikk.

 

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Jeg tok min doktorgrad ved The University of Arizona så det er en stund siden jeg gikk på Blindern. Men men på sett og vis utgjør jo erfaringen min herfra selve fundamentet mitt. Det var på Blindern jeg lærte meg hardt arbeid og her min sosiologiske fantasi ble vekket. Begge deler har fulgt meg siden og jeg blir fylt av en blanding av stolthet og vemod hver gang jeg går over Fredrikkeplassen.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Gå bredt ut. Har du interesser ved siden av faget du studerer, forfølg dem ved siden av. Det gir deg bredde og viser at du har arbeidskapasitet. Hvis du VET at du vil bli forsker kan du satse alt på faget, men for de fleste er jo ikke det målet. Sosiologi er et fantastisk fag å lene seg på og det åpner øynene for verden. Men disse innsiktene må på en eller annen måte formidles til en arbeidsgiver. Tenk derfor alltid under studiene på "hva er det jeg har lært?" og "hvem har bruk for dette?".

Publisert 9. des. 2014 10:46 - Sist endret 4. mai 2018 09:15