Virksomhetsleder

Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept - senter for alle berørt av hiv.

Foto: privat

Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept. Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv og hører under Kirkens Bymisjon.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg har alltid vært interessert i mennesker og hvordan vi skaper vår virkelighet i samspill med hverandre (selv om jeg først ble kjemiingeniør). Jeg tenkte at sosiologien ville gi meg mer helhetlig forståelse av sosiale prosesser enn for eksempel psykologien.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg hadde jobbet i Kirkens Bymisjon i andre virksomheter siden 2004 da jeg fikk nåværende stilling i 2011. Jeg søkte stillingen da jeg ønsket nye utfordringer jobbmessig. Det har jeg fått!

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Personalledelse, prosjektutvikling, strategisk arbeid, administrasjon

Hva har du tidligere jobbet som?

- Kjemiingeniør (Det Norske Veritas), Universitetslektor og leder (Prosjektforum, UiO), organisasjonskonsulent (eget firma), terapeut og veileder (eget firma), veileder/rådgiver (Batteriet, Kirkens Bymisjon), leder (PMV og Skovheim barnehage, Kirkens Bymisjon).

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Ja si det? Jeg bruker alt jeg har lært gjennom mine ulike utdanninger og arbeidserfaringer, det er ikke så lett å skille ut sosiologien spesielt. Men for å gi et svar: Sosiologien gir meg en system-orientert forståelse, bevissthet om at ulike perspektiver alltid må tas inn i lederjobben. Jeg har vært spesielt opptatt av organisasjoner og grupper som kulturelle systemer, der verdier, holdninger og ubevisste mønstre preger virkeligheten i minst like stor grad som strukturer og formelle systemer. Vi lever i en sammensatt kulturell virkelighet, der en fenomenologisk tilnærming gir innsikt og forståelse. Dette er et nyttig perspektiv for å forstå hva som foregår i en organisasjon, utfordringer i forhold til endringsprosesser, og menneskelige atferd og reaksjoner.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

 - Vær engasjert i det du driver på med. Skaff deg kunnskap og ferdigheter som er anvendelige i en praktisk virkelighet, som for eksempel kunnskap om utrednings- og utviklingsarbeid, prosjektledelse, søknads- og rapportskriving. Gode kommunikasjonsevner er avgjørende, at du fungerer godt i team og gir positiv energi inn i gruppen.

Publisert 8. sep. 2016 16:09 - Sist endret 4. mai 2018 09:11