Karriereveileder ved UiO

Åse er karriereveileder og kommunikasjonsansvarlig ved Karrieresenteret.

Foto: Privat.

Åse Elise Mejdell-Edvardsen jobber både som veileder og kommunikasjonsansvarlig. Oppgaver spenner seg fra veiledning til markedsføring.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg jobbet på Karrieresenteret underveis i studietiden. Dette gjorde at jeg allerede hadde en tilknytning til arbeidsplassen da jeg var ferdig med å studere. Det ble ledig et seks måneders vikariat, og jeg fikk den jobben. Så skulle en av mine kolleger ut i fødselspermisjon, og jeg fikk da ett års vikariat. Etter at jeg var ferdig med det, fikk Karrieresenteret heldigvis tildelt to nye stillinger. Jeg søkte på en av dem, og fikk dermed fast jobb.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Da det ble en ledig stilling på Karrieresenteret, var nok min tilknytning til senteret viktig. I tillegg var det tungtveiende at jeg hadde en mastergrad, en god forståelse av arbeidslivet og universitet- og høyskolesektoren og at jeg var personlig egnet til å utføre jobben.

Jeg hadde også tatt Prosjektforum og vært arbeidslivsansvarlig i fagutvalget underveis i studietiden, og dette var nok med på å gjøre meg aktuell for stillingen som informasjonsmedarbeider som jeg fikk mens jeg studerte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som karriereveileder bistår jeg studenter både underveis i studietiden og når de er nyutdannet. Jeg holder kurs i jobbsøking, veileder studenter i CV- og søknadsskriving, gjennomfører intervjutreninger, og veileder studenter med blant annet å kartlegge egen kompetanse og se ulike jobbmuligheter.

Som kommunikasjonsansvarlig jobber meg med nettsider, sosiale medier, arrangementer, magasiner og markedsføring av Karrieresenterets tilbud.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg jobber daglig med å veilede studenter. Dette kan være både korte samtaler om for eksempel CV og søknad, eller lengre samtaler for å se karrieremuligheter for den enkelte.

Som kommunikasjonsansvarlig jobber jeg akkurat nå med å få på plass en ny grafisk profil for senteret.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Gjennom mastergraden i sosiologi og prosjektforum lærte jeg mye om mennesker, kultur, identitet og arbeidsorganisasjoner. Dette styrket interessen min for hva akademikere jobber med, og ble også utslagsgivende for at jeg skrev masteroppgave om fagidentitet i møte med organisasjonsidentitet. Dette er kunnskap og innsikt som er direkte relevant siden jeg jobber med mennesker og karriere.

I tillegg har jeg god bruk for de generelle akademiske ferdighetene jeg opparbeidet meg; jeg forholder meg stadig til tidsfrister, må kontinuerlig lære noe nytt, trenger gode skriveferdigheter og forholder meg jevnlig til ulike problemstillinger. I tillegg er det relevant å ha gjennomført en høyere utdanning i seg selv når jeg jobber med studenter innen høyere utdanning.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Først og fremst er det selvsagt viktig å satse på studiene. Men i tillegg: Vær aktiv i noe annet underveis i studietiden! Skaff deg relevant erfaring fra fagutvalg, studenttidsskrifter, frivillige organisasjoner eller liknende. Arbeidsgivere er opptatt av hva du har gjort, ikke om du har fått lønn for det.

I tillegg kan et semester i utlandet gi deg både nyttig erfaring og språkkunnskap. UiO har gode utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter, og hvis jeg skulle gjort noe annerledes ville jeg tatt et semester på et av universitetene som instituttet hadde en avtale med, for eksempel Berkeley.
 

Publisert 8. mai 2014 09:55 - Sist endret 23. nov. 2016 17:34