Rådgiver

Mette Gregusson er koordinator for foreldrepermisjonsteamet ved UiO.

Foto: UiO

- Selv om jeg tidligere ikke har studert juridiske fag, så har jeg gjennom det jeg erfarte fra sosiologistudiet, klart å sette meg inn i komplisert lovverk i den jobben jeg har nå.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg er tidligere utdannet lærer, men opplevde under lærerstudiet at den faglitteraturen som rettet seg mot sosiologi var den jeg fant mest interessant. Sosiologi er for meg et studie hvor mange aspekter ved vår hverdag belyses. Jeg er spesielt interessert i alt det vi tar for gitt og hvordan det preger den forståelsen vi har av oss selv som enkeltmennesker, i grupper og i samfunnet. Jeg har noen favorittbøker fra sosiologistudiet som jeg fortsatt liker å referere til, selv om jeg ikke lenger bruker mye tid på sosiologisk faglitteratur.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg begynte å jobbe som personalkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO i 2012. En stund etter at jeg begynte der ble det startet et foreldrepermisjonsprosjekt for å rydde opp i hvordan UiO håndterer foreldrepermisjoner for de ansatte. Jeg ble vervet inn i prosjektet som en representant fra fakultetet i 2014. Fra 2015 har jeg vært koordinator for foreldrepermisjonsteamet og trives svært godt med det.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- Den viktigste faktoren for at jeg fikk jobben er at jeg er motivert for oppgavene som er ilagt stillingen. Jeg har stor interesse for faget og det smitter over på engasjement, arbeidsvilje og arbeidskapasitet. I tillegg har jeg tidligere erfaring fra arbeid med mennesker og det kommer godt med i jobben jeg har nå.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Mine hovedoppgaver er å avholde møter hvor jeg veileder ansatte og deres ledere i forhold til foreldrepermisjoner, regelverk og rutiner, samt ha hyppig kontakt med NAV og følge opp refusjoner som kommer inn til arbeidsgiver. Jeg har også ansvar for å oppdatere foreldrepermisjonsteamet på endringer i lovverk, utvikle rutiner og bistår både de i teamet og andre med veiledning ved behov.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Før jobben ved UiO har jeg jobbet som lærer og som veileder i en attføringsbedrift. Mens jeg studerte jobbet jeg i barnehage. I retroperspektiv kan jeg se at hele min yrkeskarriere er knyttet til kontakt med folk. Jeg ønsket ikke videre vitenskapelig karriere da jeg ønsker å arbeide med mennesker.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- For meg er sosiologiutdanningen et springbrett som har gitt meg mulighet til å jobbe med det jeg jobber med nå. Den har rett og slett gitt meg flere muligheter. Gjennom studiet har jeg tillagt meg evne til kritisk tenkning, god skriftlig kommunikasjon og evne til å ta til meg komplisert fagstoff. Selv om jeg tidligere ikke har studert juridiske fag, så har jeg gjennom det jeg erfarte fra sosiologistudiet, klart å sette meg inn i komplisert lovverk i den jobben jeg har nå.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Jeg tror det viktigste for alle som skal ut i arbeidsmarkedet er at de er åpne for at arbeidslivet kan ta mange ulike veier. Selv om man er utdannet sosiolog er det ikke kun en karrierevei som er mulig. Sosiologen er som poteten og kan brukes til mye forskjellig. Min viktigste lærdom er at man ikke vet hvor veien går og at alle erfaringer gjør deg klokere. Kanskje ikke den første jobben er drømmejobben, men den kan føre deg videre til et spennende sted hvis du utfordrer stayerevnen sin.

Publisert 19. jan. 2017 17:04 - Sist endret 3. okt. 2019 12:48