Analytiker

Vegard Neverlien er analytiker innen samfunnsansvar i Varner-gruppen.

Foto: Privat.

Vegard Neverlien tror sosiologers kompetanse kan brukes på mange områder i det private næringsliv.

Hva går jobben din ut på?

- Jeg har jobbet i Varner-gruppen som CSR analytiker siden 2008. CSR står for corporate social responsibility, og oversettes gjerne til samfunnsansvar på norsk.

CSR er et ungt fagfelt, så vi må tenke kreativt og utenfor boksen. Vår jobb er å implementere og videreutvikle det CSR-arbeidet som foregår i Varner-gruppen og de ulike kjedebutikkene som inngår i konsernet.

Varner-gruppens ulike kleskjeder syr ingenting selv, men bruker leverandører og fabrikker primært i Asia. Min oppgave er blant annet å tilrettelegge for og følge opp at fabrikkene har gode arbeids- og miljøstandarder i tråd med internasjonale standarder og nasjonal lovgivning.

Jobben min innebærer også en del reising til landene som bedriften har fabrikker og leverandører i, og jeg var nylig i India og besøkte noen av fabrikkene og leverandørene våre i Mumbai og Delhi. Disse turene er veldig interessante og utviklende, den siste var også veldig oppløftende. India har vært et dels vanskelig land å jobbe med når det gjelder å innarbeide og implementere de prinsippene vi jobber etter. Det har imidlertid skjedd store forandringer i positiv forstand de siste årene.

 

Hvordan bruker du sosiologien i dette arbeidet?

- Mye av den feltspesifikke kunnskapen fra sosiologi er ikke direkte nyttig i min jobb. Likevel vil jeg si at sosiologi generelt gir et godt grunnlag for å tenke strukturert og metodisk.

Mye av jobben min går ut på å strukturere informasjon, og i mange tilfeller å kvantifisere denne informasjonen slik at vi har tall og enkle parameter å jobbe ut fra. Fra sosiologistudiet er det kvantitativ metode jeg har mest direkte bruk for i jobben min.

Jobben min er også tett knyttet opp til brede samfunnsmessige og politiske prosesser på tvers av nasjonale og kulturelle grenser. Vi jobber mye prosjektbasert, og måten vi tilnærmer oss de ulike prosjektene har likhetstrekk med hvordan man gjør det innenfor samfunnsforskning.

Det som er gøy er imidlertid at prosjektene ikke bare munner ut i en rapport eller tekst, men at vi også tar tak i og gjør noe med konklusjonene som trekkes.

Fagfeltet samfunnsansvar er også svært mangfoldig. Slik sett passer det godt til sosiologi, som gjør at man klarer å tilnærme seg mange ulike områder og å sette seg inn i nye problemstillinger raskt.

 

Næringslivet fristet

- Før jobbintervjuet hos Varner-gruppen kunne jeg lite om CSR og hva det innebar. Det første intervjuet var et case-intervju hvor man skulle løse en oppgave relatert til stillingen og tiden før intervjuet brukte jeg derfor til enkel research om feltet.

Da jeg søkte jobber fant jeg ut at det var mye interessant i det private næringslivet. Jeg tror sosiologers kompetanse er såpass bred at den kan brukes veldig mange steder i det private næringsliv, så vel som i det offentlige. Det er ikke sikkert så mange studenter eller næringslivsledere er klar over det. Jeg ble oppfordret til å søke et bredt spekter av jobber. Det angrer jeg ikke på.

 

Publisert 13. juli 2012 15:13 - Sist endret 12. feb. 2016 10:50