Konsulent i Rambøll

Sosiolog Øystein Lorvik Nilsen jobber med evalueringer og analyseoppdrag i Rambøll Management Consulting.

Foto: Rambøll Management Consulting.

Øystein Lorvik Nilsen fikk jobb på Rambøll etter å ha deltatt på deres case-kurs her på Blindern.

Hva jobber du med?

- Jeg jobber som konsulent i Rambøll Management Consulting.

Rambøll Management er en av de ledende leverandørene av konsulenttjenester til offentlig sektor i Norge, og jeg arbeider med evalueringer og analyseoppdrag for departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner, men også for frivillige organisasjoner eller andre som måtte ønske det.

I løpet av mitt første år i arbeidslivet har jeg fulgt og evaluert flere utviklingsprosjekter i skole-Norge. Det å få mulighet til å uttale seg om muligheter og begrensinger for utvikling i skolen, basert på funnene vi gjør, er svært meningsfullt.

 

Hvordan fikk du denne jobben?

- Da jeg var masterstudent deltok jeg på Rambølls casekurs i regi av Karrieresenteret. Casekurset ga meg et raskt innblikk i hvordan vi jobber her i Rambøll. En av gruppene fra casekurset fikk mulighet til å delta på et dagsbesøk hos Rambøll, og jeg var en av dem.

Det ga mersmak å arbeide i tverrfaglige team og jeg skrev meg på en liste over interesserte. Noen måneder senere fikk jeg tilbud om en deltidsstilling som prosjektassistent, det vil si en deltidsstillings som er ment å kombineres med masterstudier.

Etter å ha jobbet deltid i rundt et år fikk jeg tilbud om en konsulentstilling så fort jeg ble ferdig med masteroppgaven.

 

Hvordan får du bruk for sosiologiutdannelsen i jobben din?

- Jeg bruker utdannelsen min hver eneste dag. Arbeidet mitt består av å gjennomføre ulike forskningsoppdrag hvor vi benytter kvantitative og kvalitative metoder for å undersøke det kunden ønsker. Metodekunnskapene mine trengs for å hente inn data, analysekunnskapen for å se linjene i datamaterialet og samfunnsforståelsen for å se det hele i en relevant kontekst.

Jeg bruker også erfaringene fra lesesalen, fordi jeg hele tiden må tilegne meg ny kunnskap.

Det at vi jobber prosjektbasert gjør at jeg ofte holder på med flere oppdrag samtidig, gjerne innen flere fagfelt.

 

Publisert 8. feb. 2013 09:24 - Sist endret 12. feb. 2016 10:47