Fagansvarlig i HR Norge

Tone Rose Todalshaug er fagansvarlig i HR Norge.

Foto: Sverre Jarild

Som fagansvarlig i HR Norge jobber Tone Rose Todalshaug mest med prestasjonsledelse, kommunikasjonsteknikk, konflikthåndtering, samfunnsansvar (CSR) og etisk ledelse, coaching og krysskulturell kompetanse.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg vurderte andre spennende fag, blant annet psykologi, men jeg tok et valg om å konsentrere meg om bevisst atferd, valg og relasjoner, fremfor underbevissthet, drømmer og barndom. Sosiologi er litt av alt og mye av det meste som angår menneskelig motivasjon, drivkraft, lidenskap og handlekraft. Sosiologi for meg handler om å identifisere og anerkjenne muligheter og menneskers iboende potensiale, både som individ og i grupper. Jeg liker særlig å kunne veksle mellom mikro- og makronivå for menneskelig samhandling, og å kunne jobbe aktivt med alle former for interaksjon, aksjon og reaksjon.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Etter å ha bodd utenlands ett år i forbindelse med fødselspermisjon, søkte jeg på stillingen som fagansvarlig i HR Norge, en uavhengig medlemsorganisasjon for profesjonelle innen HR og ledelse.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- For tiden jobber jeg mest med prestasjonsledelse, kommunikasjonsteknikk, konflikthåndtering, samfunnsansvar (CSR) og etisk ledelse, coaching og krysskulturell kompetanse.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå mekler jeg i en arbeidslivskonflikt i en offentlig virksomhet, samtidig som jeg har ansvaret for medlemsmøter på så forskjellige tematikker som Pårørendehåndtering og krisekommunikasjon samt Kulturell sensitivitet.

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Jeg var først trainee i avdelingen for Lederutvikling i DNB. Deretter jobbet jeg som teamleder ved NTNU, før jeg kom hit til HR Norge.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Sosiologi er så mye mer enn et fag. Hele utdannelsen var en dannelsesreise i analyse, problematisering, nyansering, helhets- og systemforståelse, og «helikopterperspektiv», der jeg blant annet bestemte meg for at objektivitet er oppskrytt – siden vi alle er subjekter. Jeg bruker sosiologien både direkte og indirekte i både foredrag, undervisning, coaching og kurs. Jeg forsøker å la den sosiologiske nysgjerrighet og ydmykhet være undertoner i alt jeg gjør både som medmenneske, kollega og fagperson. 

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Ta sjanser. Bli sett. Stikk deg frem og våg å stå for noe. Bruker du altfor mye tid på å passe inn og bli akseptert, risikerer du å bli usynlig i mengden.

 

Publisert 5. okt. 2015 11:36 - Sist endret 19. nov. 2015 14:21