Opptak til masterprogrammet i sosiologi uten 90-gruppe i sosiologi

En 90-gruppe i sosiologi består av følgende emner:

SOS1000 (20sp), SOS1003S (10sp), SVMET1010 (10sp), SOS1120 (10sp), SOS3050 (10sp), SOS3090 (10sp) og to valgfrie spesialiseringsemner i sosiologi (totalt 20sp).

(Mer informasjon om 90-gruppe i sosiologi: http://www.uio.no/studier/emnegrupper/sv/90-SOS/index.html)

Av de emnene som utgjør 90-gruppen er det fire emner som er stengt for andre studenter enn bachelorprogramstudenter på sosiologi, med unntak av bachelorprogrammer som samarbeider med sosiologi.

Emnene som er stengt er SOS1000, SOS1003S, SOS3050 og SOS3090. Det er allikevel mulig å kvalifisere seg til masteropptaket i sosiologi på følgende måte:

Hvis du mangler:

-   SOS1000: Du tar SOS1001 (10sp) og et ekstra spesialiseringsemne i sosiologi

-   SOS1003S: Du tar SOS1003 som er ekvivalent med SOS1003S

-   SOS3050 og SOS3090: Du kan søke om å få ta emnene på visse betingelser. Søknadsskjema og betingelser finner du på emnesiden til SOS3050 og SOS3090 under Opptak og adgangsregulering.

Publisert 6. juni 2012 14:38 - Sist endret 6. apr. 2018 13:08