Den nye ulikheten: Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet (gratis for studenter)

Den norske velferdsmodellen har vært en suksess og har bidratt til at det er ikke er store sosiale forskjeller mellom folk. Men vil samfunnet vårt også i fremtiden klare å inkludere alle i arbeid og sosialt liv? Eller vil vi oppleve større skiller og ulikhet i befolkningen?

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Når: 26. september 2019 08.00 - 14.30

Se arrangementet for detaljer på påmelding her.

Publisert 23. mai 2019 11:01 - Sist endret 23. mai 2019 11:01