Endringer på bachelorprogrammet og årsenheten i sosiologi

Fra og med våren 2019 blir det endringer i anbefalt studieløp og i fordypningen på bachelorprogrammet i sosiologi.

Det blir også endringer i anbefalt studieløp på årsenheten i sosiologi.

Hva er endringene?

Hvem får endret studieløp?

  • Endringen gjelder alle studenter som startet på bachelorprogrammet i sosiologi høsten 2017 og senere.
  • Endringen gjelder alle studenter som startet på årsenheten i sosiologi høsten 2018.

Hva betyr endringen for deg?

Studenter med opptak til bachelorprogrammet i sosiologi høst 2017 og høst 2018

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode vil inngå i studieløpet til studenter på bachelorprogrammet i sosiologi med opptak høsten 2017 og senere.

Endringen av SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign vil gjelde for studenter på bachelorprogrammet i sosiologi med opptak høsten 2017 og senere.

Din utdanningsplan er oppdatert med disse endringene i Studentweb.

Studenter med opptak til årsenheten i sosiologi høst 2018

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode vil inngå som et valgfritt metodeemne i studieløpet til studenter med opptak på årsenheten i sosiologi fra og med høsten 2018.

Din utdanningsplan er oppdatert med disse endringene i Studentweb dersom du har valgt SOS1120 – Kvantitativ metode våren 2019.

  • Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet i SOS1120 – Kvantitativ metode og ønsker å ta eksamen på nytt, arrangeres siste eksamen i dette emnet våren 2019. Lurer du på om din beståtte obligatoriske aktivitet fremdeles er gyldig? Se emnesiden.

Ta kontakt med SV-info dersom du har spørsmål.

Publisert 23. okt. 2018 15:11 - Sist endret 29. okt. 2018 08:32