Invitasjon til Vilhelm Auberts minneforelesning 8. november og seminar 9. november: Patricia Hill Collins

Debatten rundt nasjonalistiske grupper i USA aktualiserer et ubesvart spørsmål i det amerikanske samfunnet: Hvordan kan man ha et velfungerende deltakende demokrati når borgerne ikke er likeverdige? Polariserte grupper slutter opp om de amerikanske idealene, men har ulik forståelse av nasjonal identitet, patriotisme og statsborgerskap.

I årets Aubert-forelesning retter professor Patricia Hill Collins søkelyset mot dette temaet. Med utgangspunkt i interseksjonalitet som analytisk perspektiv drøfter hun hvordan koalisjonsbygging blant såkalte «unequal groups» kan styrke det deltakende demokratiet.

PROGRAM:

Forelesning torsdag 8. november kl. 14.15-16.00:

Patricia Hill Collins: "Unequal Citizenship, Intersectionality and Political Solidarity”

Hvor: Auditorium 7 i Eilert Sundts Hus, Universitetet i Oslo, Blindern.

 

Seminar fredag 9. november kl. 10.00-12.00:

Patricia Hill Collins: "Not Just Ideas: Intersectionality as Critical Social Theory"

Hvor: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt 31

 

NB! Seminaret fredag 9. november krever påmelding. For mer info se lenke til seminaret ved ISF under.
 

Vilhelm Auberts Memorial Lecture er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning- der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt.

 

Les mer om arrangementene:

ISS 8. november: https://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/aubert/lectures/2018/unequal-citizenship-intersectionality-and-politica.html
 

ISF 9. november: https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/arrangementer/2018/vilhelm-auberts-minneforelesning-patricia-hill-co.html
 

Velkommen!

Vennlig hilsen
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Publisert 5. nov. 2018 10:27 - Sist endret 5. nov. 2018 10:28