Sosiologi (bachelor)

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

 

Kullfadderordningen høsten 2021

Instituttet tilbyr nye studenter vår kullfadderordning i høst. 

Les mer om høstens opplegg her.

 

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år