Sosiologi (bachelor)

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Velg bachelor i sosiologi

Karriereintervjuer

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Arrangementer

18. mars 2020 14:15 - 15:00 , Aud 5, Eilert Sundts hus