Jobbskygger på sosiologi

Lurer du på hva sosiologer jobber med? Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med etter endte studier? Skulle du gjerne møtt noen som bruker sosiologi i praksis?

Hva er studentskygger?

Ordningen setter sosiologistudenter i kontakt med sosiologer ute i arbeidslivet. Målet er at våre studenter skal få førstehåndsinformasjon om hvordan deres utdannelse kan brukes i arbeidslivet.

Tilbudet er tilgjengelig for alle som har opptak til årsenheten eller bachelorprogrammet i sosiologi, eller tar sosiologi som fordypning via andre studieprogrammer på UiO, som f.eks Kjønnsstudier

Vil du skygge en sosiolog?

Du søker om å få skygge en sosiolog ved å sende en e-post til studiekonsulent@sosiologi.uio.no

E-posten skal inneholde følgende informasjon:

 • Hvem ønsker du å følge og hvorfor (1-2 setninger holder).
 • Studieprogram og oppstartssemester

Du vil da få kontaktinfo og kan selv ta kontakt for å avtale nærmere med sosiologen.

Vil du la en student skygge deg?

Registerer deg her!

Vil du lære av en av disse?

Under finner du informasjon om sosiologer som ønsker å ta i mot en nåværende student på jobben. Listen er ikke utfyllende og vil utvides etterhvert som flere ønsker å være med.

Hvorfor studentskygger?

Hva får våre studentskygger?

 • erfare arbeidslivet på nært hold
 • undersøke en potensiell karrierevei
 • oppleve hvordan deres utdanning kan anvendes i arbeidslivet
 • kontakter og et nettverk innenfor arbeidslivet
 • økt motivasjon og forståelse for sosiologens relevans i arbeidslivet
 • bevissthet om behov for egen kompetanse
 • inspirasjon til å finne rett vei i studiene

Hva oppnår en studentskygge-vert?

 • Hjelpe en sosiologistudent på rett vei i karriere eller studier
 • Profilering av egen arbeidsplass blant sosiologistudenter
 • Styrket relasjon til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Et nytt blikk og nye perspektiver på egen arbeidsplass

Vi kobler nåværende studenter med tidligere studenter (eller andre med sosiologutdanning) i arbeidslivet.

Studenten følger så en sosiolog på jobben én dag.

Andre ressurser