Anila Nauni

Programleder i Oslo kommune.

Utdanning

  • Ph.d.

Bransje

  • Prosjektledelse

Arbeidsplass

Anila Nauni har i perioden 2011-2015 arbeidet som programleder for boligsosialt utviklingsprogram i Oslo kommune, i et av Groruddalsbydelene (BGR). Boligsosialt utviklingsprogram er Husbankens satsing på feltet som startet opp høsten 2009 i et langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner i region øst/ deriblant Oslo kommune ved Groruddalsbydelene.

Arbeidshverdag

Programarbeidet har fokus på kunnskap, forankring og helhetlig arbeid for å nå målet om flere egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Å jobbe med et program handler om å koble sammen en god del av sosiologikompetansen til ledelse- og prosjektfaglig kompetanse. Noen av aspektene ved jobben handler om å utvikle strategier og konkrete prosjekter, som vil kunne sikre omstillingssynergi for helhetlig utvikling av velferdstjenestene I offentlig sektor. Måten man tilnærmer oppgavene i stillingen på kan beskrives som både top-down og buttom-up tilnærming til strategisk tenkning, forankring og mobilisering, samt innovasjon og tjeneste- utvikling på området.

Noen beskriver kompetansen som kreves i en slik stilling også som mellomnivåkompetanse (stat-kommune sentralt-bydel), en slags oversetterposisjon fra/til strategisk språk mellom nivåene. Arbeidsoppgavene er tett relatert til kompetanseheving, jevnlig oppdatering med og aktiv bruk av nyere forskningsresultater for i neste omgang å kunne omsette denne lærdommen i konkrete prosjekter som vil utvikle og integrere tjenestene på hensiktsmessige måter.

Kontakt

  • E-post: anila.nauni@gmail.com
Publisert 7. aug. 2015 11:00 - Sist endret 22. jan. 2016 14:52