Arild Bryde

Fagsjef i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Utdanning

  • Siv.øk 1974 Cand. Sociol. 1986

Bransje

  • Arbeidslivsorganisasjon

Arbeidsplass

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 200.000 ansatte. Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Arbeidshverdag

Som arbeidsgiverforening inngår Spekter på vegne av medlemsvirksomhetene som part i den norske arbeidslivsmodellen. Dette gjelder både i topartsrelasjonen i forhold til arbeidstakerorganisasjonene gjennom samarbeid og forhandlinger, og i trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiver – og arbeidstakerorganisasjoner i arbeidslivsspørsmål som for eksempel utdanning/kompetanse, inkluderende arbeidsliv (IA), arbeidsmiljø, pensjon, livsfasepolitikk m.m.

I tillegg til kontakt med medlemsvirksomheter gjennom faglig rådgivning, nettverksmøter og konferanser kan en typisk arbeidsdag derfor være preget av praktisering av «den norske modellen» i kontakter, møter og prosjekter i toparts – og trepartsforholdet på de nevnte temaområder. Dette samarbeidet bidrar i videreutvikling av rammebetingelsene for medlemsvirksomhetene.

Kontakt

  • E-post: arild.bryde@spekter.no
Publisert 7. aug. 2015 10:36 - Sist endret 10. sep. 2015 13:29