Åse Elise Mejdell-Edvardsen

Karriereveileder hos Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Åse Elise Mejdell-Edvardsen, Karrieresenteret ved UiO

Utdanning

  • Master i sosiologi, UiO, 2009

Bransje

  • Universitets- og høyskolesektoren

Arbeidsplass

Karrieresenteret er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Karrieresenteret har åtte fulltidsansatte og holder til på Blindern. Karrieresenteret er et bindeledd mellom studenter og arbeidsgivere og tilbyr kurs, veiledning og arrangementer for studenter og nyutdannede.

Arbeidshverdag

Arbeidshverdagene kan være svært forskjellige. Jeg veileder studenter med blant annet å kartlegge egen kompetanse, se ulike jobbmuligheter og gjøre ulike typer karrierevalg. I tillegg veileder jeg i CV- og søknadsskriving, gjennomfører intervjutreninger, og holder kurs i jobbsøking og det å finne relevant erfaring underveis i studietiden. Jeg jobber også med målsetting, strategi og statistikk knyttet til senterets tjenester og har i den tilknytning møtevirksomhet, skriveoppgaver til for eksempel nettsider, presentasjon av senterets tjenester for utenforstående, og andre administrative oppgaver.

 

 

Publisert 7. aug. 2015 10:53 - Sist endret 10. sep. 2015 15:20