Karin Elisabeth Solerød

Jobbkonsulent i Deltagruppen AS.

Utdanning

  • Bachelorgrad, UiO, 2013

Bransje

  • Attføring

Arbeidsplass

Jeg jobber i en av landets største attføringsbedrifter, og har tittelen jobbkonsulent. Vårt hovedmål er fokus på metodeutvikling i eget arbeid, samt formidling til jobb eller utdanning for våre jobbsøkere. Vi leverer attføringstjenester etter bestilling fra Nav, og tilbyr flere typer tiltak med ulik varighet og formål. Vi driver flere kreative arenaer med salg av håndlagde produkter innen søm, glass, PR og redesign, samt arenaer innen kantine, butikk, service og teknikk. Disse arenaene kan være alternative treningsplasser for jobbsøkere som ikke skal starte direkte i ekstern praksis (i samarbeidende bedrifter).

Arbeidshverdag

I mitt arbeid driver jeg mye med kartlegging av utdannings- og arbeidshistorikk, yrkesinteresser og motivasjon. Jeg har tett dialog med lege, fysioterapeut eller spesialisthelsetjenester hvis medisinske forhold har betydning for videre arbeid/utdanning. Jeg veileder jobbsøkere ifht oppstart i praksis internt/eksternt, og har mye kontakt med bedrifter lokalt for å følge opp. Vi lager jobbplan med målsetninger og fordeler ansvarsområder. En av mine oppgaver knyttet til bedriftene er å legge til rette for individuell tilpasning, søke om aktuelle hjelpemidler, og bistå jobbsøker i evt. forhandlinger om videre arbeid. Jeg har mange oppfølgingssamtaler med jobbsøkere hvor motivasjon og støtte er tema. Det blir også mye kontakt med Nav, i form av fortløpende rapportering og felles møter med f eks Nav, jobbsøker og lege. Utover dette har jeg i tiltaksperioden tett kontakt med jobbsøkerne, og kan bistå med å komme i gang med trening eller søke om kommunale tjenester. I forhold til å skaffe arbeid/utdanning bistår vi jobbsøkere på mange måter, f eks CV- og søknadsskriving, deltakelse på jobbmesser, intervjutrening, hjelp til å innhente attester eller ved å stille som referanse.

Mine arbeidsdager er varierte, og jeg kan selv bestemme hvordan jeg organiserer tiden min. Jeg har i snitt 14 jobbsøkere, som befinner seg i ulike stadier av prosessen (noen har akkurat begynt - andre er i jobbforhandlinger).  Jeg jobber i team med tre kollegaer, og kan sparre med disse i utfordrende situasjoner. Det jeg liker best med jobben min er at jeg har mulighet til å følge opp den enkelte jobbsøker individuelt, og jobbe fortløpende med de erfaringer som jobbsøker gjør seg underveis.

Kontakt

Publisert 7. aug. 2015 10:41 - Sist endret 10. sep. 2015 15:06