Martha Monasdatter Lynne

Veileder hos NAV Frogner.

Martha Monasdatter Lynne, NAV Frogner

Utdanning

  • Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag

Bransje

  • Offentlig etat

Arbeidshverdag

Jeg har en todelt jobb hvor jeg arbeider med oppfølging av arbeidssøkere og som informasjonsformidler/veileder i Publikumsmottaket til NAV Frogner. Som informasjonsformidler/veileder i publikumsmottaket er hver dag utrolig forskjellig. Den andre delen av jobben er at jeg er veileder for et antall arbeidssøkende. Veiledningen kan skje i form av en telefonsamtale eller en veiledningssamtale

En typisk arbeidshverdag starter klokken åtte. Er det en dag jeg skal stå nede i publikumsmottaket er det vanskelig å si akkurat hvordan dagen blir fordi vi vet ikke hvem som kommer innom og hva de lurer på. Det er derimot mye som går igjen. Det er gjerne brukere som skal levere søknader og ønsker kontakt med saksbehandlerne sine. Det kan være noen som skal søke sosialhjelp eller blivende småbarnsforeldre som har spørsmål om fødselspermisjon. Min jobb er å finne ut hva de lurer på og eventuelt sende dem videre til riktig veileder for mer inngående informasjon. Jeg overfører dem og forklarer dem hvor de skal videre. Ofte kan det være utfordrende å finne ut hva folk egentlig lurer på, kanskje de ikke vet det helt selv. Jeg går inn på de ulike datasystemene vi har og sjekker om det står noe der om hva slags ytelse de har og hvem saksbehandler er.

Etter rundt tre time i publikumsmottaket spiser jeg lunsj i kantina eller i avdelingen. Resten av dagen går med til oppfølging av brukerne mine. Jeg ringer dem og hører hvordan det går med jobbsøkingen. Foreslår aktuelle kurs eller avtaler samtaler med dem. Sender innkallingsbrev og skriver notater i dataprogrammene vi bruker. Jeg skriver generelt mye i jobben min, noe jeg er glad for. Skriving har lenge vært en stor interesse.

Kontakt

  • E-post: martha.m.lynne@gmail.com
Publisert 7. aug. 2015 10:53 - Sist endret 12. aug. 2015 09:15