Per Magnus Mæhle

Prosjektleder/spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Utdanning

  • Magistergrad i sosiologi, 1982

Bransje

  • Helsevesenet

Arbeidsplass

Oslo universitetssykehus er min arbeidsplass. Det er trolig Nordens største sykehusorganisasjon. Det har diagnostisering og behandling av alle typer sykdommer og skader og på alt fra vanlig lokalsykehusnivå til toppspesialisert virksomhet som bare er hos oss i Norge. Sykehusets virksomhet foregår primært på fire ulike geografiske steder. Pasientvirksomheten er organisert rundt sju klinikker. Det er dessuten en enheter som samler alle ikke-kliniske støttefunksjoner. Direktøren for sykehuset har en stab med oppgaver blant annet i forhold til å støtte tverrgående utviklingsprosesser i sykehuset. Det er i den staben jeg er tilknytet.

Arbeidshverdag

Siden mitt arbeid stort sett er knytet til prosjekter, er arbeidsdagene er svært varierende. Det vil si at det er mye telefon- og e-postbasert kontakt- og organisasjonsarbeid, skriving av dokumenter i tilknytning til prosjektene, arbeidsmøter av mer eller mindre formell karakter. Jeg har kontor i det såkalte Tårnbyget på Ullevål, men er ofte mye "på farta" mellom de ulike sykehusstedene.

Kontakt

  • E-post: pemm@ous-hf.no
Publisert 7. aug. 2015 10:39 - Sist endret 14. sep. 2015 10:22