Sigfrid Martinsen

Prosjektleder i Sopra Steria.

Sigfrid Martinsen, Sopra Steria

Utdanning

  • Bachelor, UiO, 2013

Bransje

  • Konsulent

Arbeidshverdag

Jeg jobber i IT-konsulentselskapet Sopra Steria, som prosjektleder. Jeg jobber til daglig i et oppdrag hos en kunde, hvor jeg er teknisk prosjektleder og Scrum Master for 2 utviklingsprosjekter. Jeg har ingen «typisk arbeidsdag», egentlig – det varierer mye fra dag til dag hva jeg gjør.

Som Scrum Master er det min oppgave å legge til rette for at teamene mine skal jobbe så effektivt som mulig med å utvikle løsningene kunden ønsker. Teamene planlegger arbeidet sitt for 2 uker om gangen, og avslutter 2- ukerssyklusen med å overlevere det de har jobbet med til sin Produkteier. Første og siste dag i 2- ukersperioden fasiliterer og støtter jeg teamet i disse aktivitetene. Rollen er ikke en lederrolle, dvs jeg styrer ikke arbeidet deres - det gjør de selv. De fleste dager er det bare behov for at jeg griper inn hvis de blir forstyrret eller av andre grunner ikke får jobbet effektivt.

Som teknisk prosjektleder følger jeg opp at leveransene fra prosjektteamene blir utviklet ferdig til rett tid og med rett kvalitet, at de blir testet forsvarlig, og produksjonsstart på en kontrollert måte. Jeg er også kontaktperson for driftspartner dersom det oppstår problemer med de tjenestene vi har i produksjon, følger opp at slike problemer analyseres, og foreslår evt tiltak for å hindre problemet i å oppstå senere. Jeg er også diskusjonspartner for prosjektlederne ift overordnede planer, jeg bidrar med innspill til risikorapporter og økonomiske rapporter. Og jeg deltar i diskusjoner og tar beslutninger sammen med de andre i prosjektledelsen.

IT-prosjektleder er kanskje ingen typisk karrierevei for en sosiolog - jeg jobbet da også med IT før og i parallell med at jeg tok min bachelorgrad i sosiologi. Jeg lærte mye på sosiologstudiet som jeg syns er anvendbart i min jobb og som gjør at jeg i større grad forstår og kan forutse hvordan de jeg jobber sammen med vil reagere på omgivelsene sine - meg selv inkludert. Kunnskap om gruppedynamikk og sosialpsykologi er generelt viktig for alle som jobber i team.  Det finnes også eksempler i arbeidsrutinene våre der det er tydelig at teorigrunnlag fra sosialpsykologien er anvendt, f eks teknikker for å kompensere for sosial påvirkning/press mot konformitet i grupper.

Kontakt

  • E-post: sigfrid.martinsen@soprasteria.com
Publisert 7. aug. 2015 10:32 - Sist endret 12. aug. 2015 09:16