Thomas Såheim

Seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet.

Thomas Såheim, Arbeids- og sosialdepartementet

Utdanning

  • Magister, Oslo, 1992

Bransje

  • Offentlig administrasjon

Arbeidplass

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken på følgende områder: Arbeidsmarked, arbeidsmiljø og sikkerhet, inntektspolitikk, velferd og pensjoner. Departementet har blant annet politisk ansvar for NAV og Arbeidstilsynet. Arbeidsmarkedsavdelingen  har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet (arbeidsløshet, personer som er utenfor arbeidslivet av helsemessige årsaker osv), arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

Arbeidshverdag

En vanlig dag i Arbeidsmarkedsavdelingen i tiltaks- og budsjettseksjonen, arbeidsmarkedsavdelingen. Arbeidsoppgavene er en blanding av langsiktige utredningsoppgaver og mer kortsiktige oppgaver som å svare på brev fra publikum og interesseorganisasjoner eller svare på spørsmål fra politikere om ulike saker som avdelingen har ansvar for.

Kontakt

  • E-post: thomas.saheim@asd.dep.no
Publisert 7. aug. 2015 11:01 - Sist endret 12. aug. 2015 09:16