Studiekonsulent

Aurora Berg jobber ved UiO.

Foto: Karoline Marie Aakernes

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle studere etter videregående, men hadde vært innom tanken på sosiologi etter at jeg hadde sosiologi som et valgfag på videregående. Jeg valgte å dra til en karriereveileder, og der kom også sosiologi opp som et studie som ville passe meg. Jeg var likevel usikker, og startet først på «Årsenheten» i sosiologi. Men, det tok ikke lang tid før jeg falt for dette fagfeltet, og bestemte meg derfor for å fortsette på en bachelor.

- Det som hele veien har fanget interessen min, er nok spørsmål rundt hvorfor mennesker i samfunnet handler som de gjør. F.eks. hvorfor vi organiserer oss som vi gjør, hvorfor vi tar de veivalgene vi tar i livet vårt, og ikke minst hvordan dette kan forklares.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jobben som studiekonsulent på Psykologisk institutt fikk jeg gjennom en deltidsjobb jeg hadde på Samfunnsvitenskapelig fakultets informasjonssenter; SV-info. Jeg hadde så vidt startet opplæringen på SV-info da jeg fikk tilbud om en fulltidsstilling på Psykologisk institutt. Jeg så i utgangspunktet etter en fulltidsjobb, og ble derfor veldig glad for å få tilbudet. Her var det deltidsjobben som førte meg til fulltidsjobben. Når det er sagt, ville jeg nok ikke fått tilbud om stillingen uten min bachelor i sosiologi, erfaring fra andre deltidsjobber og engasjement i studentmiljøet på UiO.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Jeg har administrativt ansvar for 1.-6. semester på profesjonsstudiet i psykologi. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for studentenes utdanningsplaner, orienteringsmøter, studieveiledning og planlegging av undervisning.

- Jeg har også ansvar for nettinformasjon knyttet til undervisningen. I tillegg behandler jeg søknader om permisjon og om innpass av utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner. I starten av hvert semester sørger jeg for opptak av nye studenter og arrangementer rundt studiestart. Jeg må samarbeide med de vitenskapelige ansatte i jobben.

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå er semesteret godt i gang, og det er litt mindre henvendelser. Til tross for det har jeg ukentlig veiledning med studenter som trenger hjelp til å tilpasse studieløpet sitt, eller har andre spørsmål om studiene sine. Jeg må også begynne å tenke på planleggingen av neste semester, som f.eks å  bestemme når og hvor de ulike seminarene og forelesningene skal finne sted.

- I tillegg har jeg fått ansvar for psykologistanden på «Åpen dag» på UiO, som er et arrangement der videregående elever kommer på besøk for å høre om de ulike studieprogrammene.

Hva har du tidligere jobbet som/studert før bachelor i sosiologi?

- Før jeg begynte på sosiologi på UiO tok jeg et semester med antropologi og religion i India, et studie som tilbys av Kulturstudier. Ellers har jeg vært innom flere forskjellige jobber før jeg endte opp som studiekonsulent. For eksempel har jeg jobbet i bokhandel, vært vikarlærer på barnetrinnet og jobbet på institusjon med multifunksjonshemmede barn.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Som sosiologistudent finner man gjerne et område innenfor sosiologien som spesielt fanger ens interesse. I midt tilfellet var det utdanningssosiologien. Den interessen har jeg også tatt med meg videre til jobben som studiekonsulent. Jeg er grunnleggende interessert i utdanningsinstitusjoners oppbygging og plass i samfunnet og ikke minst hvordan studentene begrunner valg av studier. 

- Med sosiologiske verktøy og teorier i bakhodet er det lettere å forstå nettopp disse tingene. Grunnleggende sosiologisk teori sørger for at man har bakgrunnskunnskap i de fleste felt i samfunnet, noe som igjen gjør at man klarer å se helheten i de spesifikke problemstillingene man står ovenfor.

- Det å kunne lese og tolke statistikk har kommet godt med når vi ser på evalueringsrapporter av studiet. Sosiologistudiene har også gitt meg mye trygghet i det å jobbe selvstendig, disponere tid, prioritere arbeidsoppgaver og være trygg på egne beslutninger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Alle erfaringer er viktige, og jeg tror spesielt et variert spekter av deltidsjobber gir deg trygghet i møte med en ny arbeidsplass. Ikke tenk at du har gjort noe som har vært unyttig, for alt man gjør bidrar til økende forståelse og trygghet!

- I tillegg vil jeg tipse om å være aktiv i studentlivet. Det er viktig både for å trives sosialt og det ser bra ut på CV-en. Sist, men ikke minst; vær på offensiven når du leter etter jobb!

Publisert 9. okt. 2019 12:30 - Sist endret 9. okt. 2019 12:30