Studiekonsulent

Aurora Berg jobber ved UiO.

Foto: Karoline Marie Aakernes

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle studere etter videregående, men hadde vært innom tanken på sosiologi etter at jeg hadde sosiologi som et valgfag på videregående. Jeg valgte å dra til en karriereveileder, og der kom også sosiologi opp som et studie som ville passe meg. Jeg var likevel usikker, og startet først på årsenheten i sosiologi. Men, det tok ikke lang tid før jeg falt for dette fagfeltet, og bestemte meg derfor for å fortsette på en bachelor.

Det som hele veien har fanget interessen min, er nok spørsmål rundt hvorfor mennesker i samfunnet handler som de gjør. Eksempler er hvorfor vi organiserer oss som vi gjør, hvorfor vi tar de veivalgene vi tar i livet vårt, og ikke minst hvordan dette kan forklares.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jobben som studiekonsulent på Psykologisk institutt fikk jeg gjennom en deltidsjobb jeg hadde på Samfunnsvitenskapelig fakultets informasjonssenter (SV-info). Jeg hadde så vidt startet opplæringen på SV-info da jeg fikk tilbud om en fulltidsstilling på Psykologisk institutt. Jeg så i utgangspunktet etter en fulltidsjobb, og ble derfor veldig glad for å få tilbudet. Her var det deltidsjobben som førte meg til fulltidsjobben. Når det er sagt, ville jeg nok ikke fått tilbud om stillingen uten min bachelor i sosiologi, erfaring fra andre deltidsjobber og engasjement i studentmiljøet på UiO.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har administrativt ansvar for 1.-6. semester på profesjonsstudiet i psykologi. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for studentenes utdanningsplaner, orienteringsmøter, studieveiledning og planlegging av undervisning.

Jeg har også ansvar for nettinformasjon knyttet til undervisningen. I tillegg behandler jeg søknader om permisjon og om innpass av utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner. I starten av hvert semester sørger jeg for opptak av nye studenter og arrangementer rundt studiestart. Jeg må samarbeide med de vitenskapelige ansatte i jobben.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er semesteret godt i gang, og det er litt mindre henvendelser. Til tross for det har jeg ukentlig veiledning med studenter som trenger hjelp til å tilpasse studieløpet sitt, eller har andre spørsmål om studiene sine. Jeg må også begynne å tenke på planleggingen av neste semester, som å  bestemme når og hvor de ulike seminarene og forelesningene skal finne sted.

I tillegg har jeg fått ansvar for psykologistanden på «Åpen dag» på UiO, som er et arrangement der videregående elever kommer på besøk for å høre om de ulike studieprogrammene.

Hva har du tidligere jobbet som/studert før bachelor i sosiologi?

Før jeg begynte på sosiologi på UiO tok jeg et semester med antropologi og religion i India, et studie som tilbys av Kulturstudier. Ellers har jeg vært innom flere forskjellige jobber før jeg endte opp som studiekonsulent. For eksempel har jeg jobbet i bokhandel, vært vikarlærer på barnetrinnet og jobbet på institusjon med multifunksjonshemmede barn.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Som sosiologistudent finner man gjerne et område innenfor sosiologien som spesielt fanger ens interesse. I midt tilfellet var det utdanningssosiologien. Den interessen har jeg også tatt med meg videre til jobben som studiekonsulent. Jeg er grunnleggende interessert i utdanningsinstitusjoners oppbygging og plass i samfunnet og ikke minst hvordan studentene begrunner valg av studier. 

Med sosiologiske verktøy og teorier i bakhodet er det lettere å forstå nettopp disse tingene. Grunnleggende sosiologisk teori sørger for at man har bakgrunnskunnskap i de fleste felt i samfunnet, noe som igjen gjør at man klarer å se helheten i de spesifikke problemstillingene man står ovenfor.

Det å kunne lese og tolke statistikk har kommet godt med når vi ser på evalueringsrapporter av studiet. Sosiologistudiene har også gitt meg mye trygghet i det å jobbe selvstendig, disponere tid, prioritere arbeidsoppgaver og være trygg på egne beslutninger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Alle erfaringer er viktige, og jeg tror spesielt et variert spekter av deltidsjobber gir deg trygghet i møte med en ny arbeidsplass. Ikke tenk at du har gjort noe som har vært unyttig, for alt man gjør bidrar til økende forståelse og trygghet!

I tillegg vil jeg tipse om å være aktiv i studentlivet. Det er viktig både for å trives sosialt og det ser bra ut på CV-en. Sist, men ikke minst; vær på offensiven når du leter etter jobb!

Publisert 9. okt. 2019 12:30 - Sist endret 25. feb. 2020 12:46