Yrkesveileder

Erlend jobber i attføringsbedriften Follo Futura.

Foto: privat

Erlend M. Aas jobber som yrkesveileder. Hovedoppgaven hans er å få deltakerne sine tilbake i jobb ved å hjelpe dem med karriereveiledning, motivering, jobbsøk og arbeidstrening.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg ble kontaktet av to gamle studievenninner som begge jobber på Follo Futura. De fortalte at de trengte folk, og lurte på om jeg var interessert. Det var jeg og sendte en CV. Én uke senere var jeg på intervju, og uken etter det hadde jeg første arbeidsdag. Det begynte med et vikariat som skulle vare ut året, men rett før sommerferien ble jeg tilbudt fast stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det var nok flere faktorer som spilte inn, men det var nok til min fordel at det jobbet folk på Follo Futura som jeg hadde studert sammen med, og som kjente meg relativt godt. Bedriften har også et bredt fagmiljø med ansatte fra ulike fagretninger, og har dermed god erfaring med å ansette sosiologer. Jeg vet også at de ofte ønsker å ansette personer med mastergrad. Da vet de at de ansetter en person som både kan jobbe strukturert og selvstendig, men samtidig være fleksibel.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Hovedoppgaven min er å få deltakerne mine tilbake i jobb. Dette er mennesker som av ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet en lengre periode. Jeg hjelper dem blant annet med kartlegging, karriereveiledning, motivering, jobbsøk og arbeidstrening. Jeg har også kontakt med ulike bedrifter for å prøve å få til hospiteringsavtaler som kan føre til jobb for deltakerne på sikt. I tillegg har jeg tett kontakt med de ulike NAV-kontorene i Follo-området, for å kunne legge opp et best mulig opplegg for deltakerne.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg hovedsakelig med tre områder: Jeg jobber mest med et arbeidsrettet tiltak som heter Arbeid med bistand (AB). Dette er for de deltakere som er klare for å gå ut i jobb igjen, men som trenger en siste hjelpende hånd for å komme i gang. Jeg jobber også med et annet arbeidsrettet tiltak som heter Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Dette er for deltakere som er litt lenger unna arbeidslivet enn AB-deltakerne, og som trenger arbeidstrening og tettere oppfølging. Disse gir vi arbeidstrening enten internt på Follo Futura, eller hos eksterne samarbeidspartnere. Det tredje området er at jeg er veileder på Ås stasjon en gang i uken. Der har vi en kafé og gavebutikk som vi drifter og bruker som arbeidstreningsarena. Der både lærer jeg opp, rettleder og observerer deltakerne, i tillegg til å ha driftsansvaret for kafeen og butikken.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Jeg tror nok de aspektene ved utdanningen jeg bruker mest i jobben er evnen til å jobbe strukturert og selvstendig, samtidig som man jobber tett med de andre veilederne. Ingen arbeidsdager er like, og man er selv ansvarlig for å planlegge og gjennomføre ens egen arbeidsdag. I tillegg er det mye overføringsverdi både når det kommer til intervju- og observasjonsteknikk. Evne til å tenke kritisk skader heller ikke.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det er selvfølgelig viktig å priorietere studiene, men også å delta i studielivet og studentorganisasjonene. Det gjelder å skille seg ut fra andre med lik utdannelse, og har du gjort relevant arbeid enten i studentorganisasjonene eller i arbeidslivet, så er det et pluss. Men det beste tipset jeg kan gi er å bruke nettverket ditt. Har du bekjente, studievenner, gamle kollegaer, eller hvem det nå måtte være som kan hjelpe deg næremere en jobb du har lyst på, så bruk dem for alt de er verdt. Et stort nettverk er gull verdt når man skal finne jobb.

Publisert 15. feb. 2017 15:03 - Sist endret 17. des. 2018 13:20