Rådgiver

Gisle jobber i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Foto: SIOPS

- Jeg formidler daglig hvordan livet til en gruppe mennesker som har falt utenfor samfunnet grunnet sin helse fortoner seg. Vi som samfunn har ikke evnet å anerkjenne at norske kvinner og menn setter egen helse på spill for å løse våre internasjonale forpliktelser.

 

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Som generelt samfunnsinteressert sto valget mellom historie, statsvitenskap og sosiologi. Valget falt til slutt på sosiologi fordi faget har et fokus på grupper, mennesker og kultur. Jeg har alltid vært nysgjerrig på ulike mennesker og fascinert av outsidere i samfunnet. Da jeg gikk på ungdomsskolen underviste faren min innsatte på Berg fengsel i Tønsberg, og jeg syntes det var superspennende å få være med han og observere og snakke med de innsatte. 

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Stillingen var utlyst, jeg søkte og fikk den.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

-  Jeg har to hovedansvarsområder som fylles med ganske ulikt innhold.

Mye tid går med på kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Jeg skriver om det arbeidet som organisasjonen til enhver tid holder på med. Dette kommuniseres gjennom nettsiden vår, sosiale medier og nyhetsbrev. I tillegg både arrangerer vi og holder en del foredrag som omhandler det å leve med en skade etter å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av den norske stat.

Jeg er også rådgiver for helsespørsmål på et mer systemisk nivå. Interessepolitisk arbeider jeg særlig med å sette fokus på det manglende helsetilbudet til de veteranene som har psykiske belastningsskader og hvordan dette kan bedres. Jeg arbeider også opp mot det sivile helsevesenet og hvordan de kan få mer kunnskap og kompetanse når det gjelder veteraners helseutfordringer.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Den siste tiden har jeg fokusert mye på et samarbeidsprosjekt som vi har hatt sammen med Rådet for psykisk helse som går under navnet ”Veteraners psykiske helse” som er et meritterende kurs for leger og psykologer. Veteraner som har utfordringer med psykisk helse møter ofte et sivilt helsevesen som mangler viktig kompetanse, og der det kan være vanskelig å vite hvor hjelpen finnes. Det offentlige har ikke evnet å få dette til så vi gikk sammen med en annen interesseorganisasjon og lagde dette opplegget selv. Når kursene er gjennomført ønsker vi at det offentlige skal ta over den utdanningspakken vi har laget. Dette innebærer ”lobbyisme” opp mot ansvarlige etater og departementer.

I forlengelsen av dette prosjektet arbeider jeg også nå med å etablere et eget behandlernettverk bestående av leger og psykologer som har en ekstra interesse for å arbeide med veteraner. Disse har primært blitt rekruttert gjennom det overnevnte kurset.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Selv om jeg ikke bruker sosiologisk teori og metode i det daglige har jeg de sosiologiske brillene på meg hver dag. Jeg formidler daglig hvordan livet til en gruppe mennesker som har falt utenfor samfunnet grunnet sin helse fortoner seg. Dette forholdet mellom individet og samfunnet er meget interessant for meg som sosiolog. Sosiologiutdanningen gjør meg i stand til å sette meg raskt inn nye saksområder og har lært meg å tenke helhetlig og analytisk.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Prøv å skrive masteroppgave for en ekstern aktør eller som en del av et pågående forskningsprosjekt. Da får du både knyttet til deg kontakter, vist at du har evnen til å samarbeide og du får vist at oppgaven din er del av noe som er større enn kun en masteroppgave. Jeg tror det da kan være lettere å vise relevansen av oppgaven din som jo tross alt er noe av det viktigste du selger inn når du skal inn på arbeidsmarkedet rett etter fullført mastergrad.

Jeg tror det er veldig viktig å være klar over at veien blir til mens man går når det gjelder å finne seg en jobb. Da jeg var ferdig uteksaminert i 2009 ante jeg ikke en gang at en slik jobb som jeg har nå eksisterte en gang. Man må ikke være redd for å søke på stillinger som kanskje kan virke litt utenfor det man egentlig hadde sett for seg at man skulle drive med. Det flotte med sosiologiutdannelsen er at den åpner for så utrolig mange muligheter. Når jeg ser på Facebook hva de som gikk på mitt kull jobber med så blir jeg utrolig imponert!

Gisle Bruknapp stiller også som mentor for masterstudenter på sosiologi. Les mer om ordningen her.

Publisert 15. feb. 2017 15:17 - Sist endret 17. des. 2018 13:28