Likestillingsrådgiver

Hege Elisabeth jobber ved UiO

Foto: uio.no

Kontorplassen Hege Elisabeth Løvbak hadde på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i forbindelsen med masteroppgaveskrivingen åpnet mange veier for henne i sitt karriereforløp. 

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg har alltid vært nysgjerrig på samspill i samfunnet. Hvordan gjør vi verden? Samspill og samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn og klasse og ulik tilgang på makt gir utgangspunkt for forskjellig virkelighetsoppfattelser og muligheter. Sosiologi tilbyr ulike perspektiver og forklaringer til å se på og forstå verden omkring oss. Det er det jeg digger ved sosiologi.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg søkte på utlyst stilling og stillingsinnholdet var direkte relevant for min bakgrunn og fagliginteresser. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Min stilling som likestillingsrådgiver ved UiO dreier seg om oppfølging og utforming av universitetets likestillingspolitikk. I hovedsak handler det om å følge opp universitetets handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse. Det innebærer blant annet at jeg har ansvar for de sentrale tiltakene i handlingsplanen. Det vil si mentorprogram for kvinnelige postdoktorer og opprykkseminar, coachinggrupper og kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser. Jeg er også sekretær for UiOs koordineringsgruppe for likestilling som skal bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO. Jeg bistår og rådgir fakultetene og enhetene ved behov. I tillegg jobber jeg med oppfølging av IA- avtalen og er del av Avdeling for personalstøtte sin HR-utviklingsgruppe.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Ved siden av studiene har jeg hatt ulike jobber innenfor kundeservice. Mens jeg skrev masteroppgaven min i sosiologi var jeg så heldig å ha kontorplass ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Etter endt studie fikk jeg jobb ved senteret som førstekonsulent og vitenskapeligassistent, hvor jeg var førsteforfatter av rapporten ”Kjønn og karriere. En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i Mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo”. Dette dannet grunnlaget for min neste jobb som rådgiver for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF), som igjen ledet meg til min nåværende jobb ved UiO.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Jeg tror jeg bruker utdanningen min mer enn jeg egentlig er klar over i det daglige.

Sosiologistudiet har lært meg evnen til å sette meg raskt inn i ting, og på samme tid tenke kritisk og se ting i sammenheng.

Evnen til å være analytisk og forståelsen av sosial kontekst og forholdet mellom individ og samfunn har gitt meg et godt utgangspunkt og nyttige perspektiver for å navigere i arbeidsfeltet mitt. Rent konkret tar jeg i bruk metodekunnskapene fra studiet når jeg utarbeider og leser statistikk.    

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

 - Masteroppgaven kan være et springbrett inn i arbeidsmarkedet, og det kan derfor være lurt å skrive om noe som engasjerer og motiverer en.

Ikke vær redd for å ta kontakt med relevante fagmiljøer – nettverk er viktig!

Publisert 15. feb. 2017 15:17 - Sist endret 23. nov. 2021 16:55