Prosjektleder

Joakim Dyrnes jobber ved UiO.

Foto: Lasse Moer, UiO

Joakim Dyrnes jobbet først som studiekonsulent ved UiO og avdelingsleder i studieadministrasjonen ved Psykologisk institutt. Den tidligere jobberfaringen, samt metodekunnskap og gruppedynamikkforståelse fra sosiologi gjorde at han fikk tilbud om stillingen som prosjektleder for omorganiseringen av instituttet.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg har alltid vært fascinert av hvordan samfunnet fungerer og hvordan vi danner grupper og identifiserer oss og andre ut fra grupper. Gjennom sosiologi kunne jeg lære mer om alt fra hvorfor folk som bor ulike steder i en by har forskjellige hobbyer og synes forskjellige ting er fint, til ulike mekanismer ved migrasjon og integrering. Min største interesse innen sosiologien var innvandring og integrering.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Psykologisk institutt trengte noen til å jobbe med omorganisering av instituttet. Siden jeg nettopp var ferdig med et vikariat som avdelingsleder ved instituttet, og har erfaring fra ulike stillinger ved UiO, fikk jeg tilbud om stillingen.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Mine hovedarbeidsoppgaver er å følge opp organisasjonsendringene som nettopp har blitt implementert samt støtte ledelsen i pågående prosjekter.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå jobber jeg med å utvikle strategi for instituttet.

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Tidligere har jeg jobbet med studieadministrasjon, både som studiekonsulent og avdelingsleder.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Metodekunnskapen bruker jeg ofte fordi jeg må lese en del statistikk og lage statistikk. Jeg har også hatt stor nytte av å forstå gruppedynamikk. Sosiologien gir ikke en fasit, men jeg har utviklet analytiske evner til å forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Jeg vil også si at sosiologien har utstyrt meg med en nysgjerrighet på hvorfor ting er som de er.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Det kjedelige svaret er nok det beste tipset. Får du deg en relevant jobb i løpet av studietiden stiller du sterkere når du søker på jobb, og du får også nettverk som kan hjelpe deg. Nettverk har vært viktig for min karriere så langt. I tillegg vil jeg anbefale å skrive om det temaet du er mest interessert i. Entusiasme gir best læring og resultat.
 

 

Publisert 15. feb. 2017 15:17 - Sist endret 23. sep. 2021 16:42