Nettverksrådgiver

Kaja jobber i Executives' Global Network Norge.

Foto: EGN Norge

I sin jobb som nettverksrådgiver hjelper Kaja Sørgaard Hind ledere i det norske næringslivet med å finne likesinnede sparringspartnere for faglig og personlig utvikling. Her kommer sosiologiutdanningen godt med.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg hadde hatt sosiologi på videregående, og syntes det var et svært spennende fag. Jeg var opptatt av samfunnsstruktur og menneskelig samspill, og ønsket å forstå bedre hvordan faktorer som kjønn, klassebakgrunn og kultur spiller inn på menneskers valg og muligheter i livet.   

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

-  Min nåværende jobb fikk jeg gjennom nettverk og kontakter. En gammel studievenninne fra da jeg tok bachelor i sosiologi ved UiO tok kontakt og sa at de hadde en utlyst stilling i EGN Norge hvor hun selv jobbet. Jeg søkte på stillingen og kort tid etterpå var jeg ansatt.  

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- Det var nok flere faktorer som spilte inn, men viktigst var nok at noen la inn et godt ord for meg. Teorien om styrken i de svake bånd spilte virkelig inn. Ellers var en deltidsjobb jeg hadde hatt hos Kantar TNS utslagsgivende. Evnen til å være strukturert, jobbe selvstendig og fungere godt i team var nok også avgjørende.    

 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Jeg jobber med lederutvikling. Arbeidsoppgavene går ut på å hjelpe ledere i det norske næringslivet med å finne likesinnede sparringspartnere for faglig og personlig utvikling. Akkurat nå er jeg ansvarlig for rekruttering og oppfølging av deltakere til våre nettverksgrupper for bl.a. innkjøpsledere, Leanansvarlige og logistikksjefer.    

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Etter studieslutt fortsatte jeg i min jobb som jeg hadde hatt ved siden av studiene, som barnehageassistent. Jeg var også praktikant i Jobbsjansen ved NAV Stovner, hvor jeg hjalp hjemmeværende kvinner med å kvalifisere seg til arbeid og aktivitet.   

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Kunnskaper og teoriforståelse om det norske arbeidslivets struktur, roller og normer er viktig bakgrunnskunnskap jeg bruker hver dag i samtaler med norske ledere. Viktigst er kanskje de ikke-faglige evnene jeg har opparbeidet meg gjennom studieløpet, som evnen til å være selvgående, jobbe strukturert og målrettet. Evne til å argumentere og se saksforhold fra ulike perspektiver er også til hjelp når jeg jobber med rekruttering.     

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Benytt deg av Karrieresenteret, eller lignede tilbud, for tips om hvordan skrive gode stillingssøknader og gjøre det bra på intervju. Jeg vil også anbefale å benytte seg av nettverket sitt. Mange stillinger lyses ikke ut, og kontakter blir mer og mer viktig. Videre er det selvfølgelig viktig å være aktiv ved siden av studiene, enten det gjelder gjennom jobb, frivillig arbeid eller studieorganisasjonsdeltakelse. Det er tøft å være nyutdannet – jeg snakker av erfaring – og derfor blir det viktig å vise at man evner å ta initiativ og ansvar.   

Publisert 15. feb. 2018 07:53 - Sist endret 6. des. 2018 15:23