Produktutvikler

Lars jobber med å hjelper flyktninger inn i arbeidslivet.

Foto: privat

Lars Toft har i sin sosiologiutdanning valgt å spesialisere seg innen organisasjoner og arbeidsliv. Nå er han ansatt som produktutvikler i A2B Norge der han jobber for et mer inkluderende arbeidsliv for innvandrere, flyktninger og unge.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg har alltid vært interessert i forholdet mellom samfunnsliv og individet, spesielt hvordan strukturer er med på å forklare hvorfor noen av oss lykkes mens andre faller utenfor. Når det er sagt, så hadde jeg aldri en klar plan om å bli sosiolog. Det var som med så mange andre – jeg visste ikke hva jeg ville med livet mitt. Derfor valgte jeg å studere sosiologi et år, mens jeg skulle finne ut av hva jeg skulle bli. Det fant jeg vel egentlig ikke ut, men jeg fant ut at en master i sosiologi ga meg mange valgmuligheter videre i yrkeslivet.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Etter endt studie viste det seg at mange av mine kullkamerater på sosiologi startet som rådgivere i Follo Futura, hvor vi arbeidet med å holde kurs og individuelle samtaler for personer som sto utenfor arbeidslivet. Derfra gikk veien til konkurrenten AS3 Employment, hvor jeg arbeidet med mye av det samme. AS3 er i sterk vekst og etablerte i fjor søsterselskapet A2B Norge, som etter hvert utlyste stillingen «Produktutvikler». Jeg søkte ordinært, men hadde nok en stor fordel ved at jeg søkte internt.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- Jeg tror grunnen til at jeg har denne stillingen, er fordi de ble kjent med meg gjennom mitt arbeid i AS3 Employment, og at de forsto at jeg hadde det som skulle til for å arbeide mer strategisk og overordnet. Jeg vet det kan være frustrerende å lese at jeg fikk jobben gjennom nettverk, men det er nok sant. Samtidig er det svært viktig i min jobb at jeg forstår hva som motiverer kandidater og hvilken organisering som lønner seg, og dette lærte jeg gjennom selv å arbeide direkte med kandidatene. Det dreier seg altså om å jobbe seg «oppover».

Samtidig la aldri mine nåværende sjefer skjul på at de satt pris på at jeg gjennom alle år har vært aktiv, både med tanke på deltidsstillinger ved siden av studiene, men også at jeg har brukt mye tid på idrett. Å ha spilt fotball på relativt lavt nivå i mange år, gir deg mye mer enn bare røverhistorier fra garderoben, det gir også en god forståelse for blant annet samhandling, ulike lederstiler og roller - elementer som er viktige i de fleste jobber.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Arbeidsdagen min innebærer mange ulike oppgaver. I hovedsak dreier det seg om to ting: tilbudsskriving og konseptutvikling. Jeg skal svare på anbud lagt ut av NAV, noe som innebærer at jeg skal beskrive og argumentere for at våre løsninger for arbeidsinkludering er de mest effektive. I tillegg skal jeg, sammen med andre, utvikle konsepter vi mener mangler i Norge pr. i dag, for å selge inn disse til kundene. Jeg har også ansvaret for kommunikasjonen i A2B Norge, noe som innebærer blant annet kontakt med media og utarbeidelse av blant annet nyhetsbrev.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Etter endt utdanning har jeg arbeidet litt over to år som karriererådgiver. Før det jobbet jeg som sportsjournalist, miljøarbeider og vitenskapelig assistent på Blindern. Det vanlige, med andre ord.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Min jobb dreier seg i bunn og grunn om å forstå ønsker og behov – hva som kreves for å sørge for at flest mulige innvandrere, flyktninger og unge blir inkludert i arbeidslivet og det norske samfunnet. Dette er komplekse spørsmål som krever en god forståelse for blant annet politiske trender, sosialisering, læringsprosesser og roller. Gjennom sosiologiutdanningen, hørte vi ofte snakk om «de sosiologiske brillene». Jeg fnøs ofte av denne klisjeen, men nå bruker jeg det jammen meg selv, for sosiologien ga meg et overblikk og en kompetanse til å se både helheten og det spesielle.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- De fleste slike tips dreier seg om å være aktive ved siden av studiene. Det er det en grunn til. Skaff deg en (rimelig) relevant deltidsjobb. Tør å ta sjanser med tanke på å kaste deg ut i ukjent farvann. I tillegg: vær tålmodig – fordi nettverk er så viktig, er det veldig sannsynlig at du som ung sosiolog får muligheten til å klatre i firmaet eller bransjen du først kommer inn i.

Publisert 29. mars 2017 15:21 - Sist endret 17. des. 2018 13:45