Rådgiver

Oda jobber i Statistisk sentralbyrå.

Foto: SSB

Oda Torgan er ansatt ved seksjon for utlån av mikrodata i Statistisk sentralbyrå.

Kvantitativ metode, analytisk tilnærming og skriveerfaring er viktige ferdigheter fra sosiologiutdanningen som Oda bruker i jobben sin.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg har alltid vært interessert i samfunnsfag, så veien var ganske klar fra starten av. Valget falt på sosiologi på grunn av bredden i faget.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Det var en helt ordinær tilsetningsprosess hvor jeg søkte på en utlyst stilling og var på intervju.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Jeg jobber med utlån av mikrodata til forskning. Arbeidsoppgavene er blant annet saksbehandling av søknader hvor man sikrer at forskningsprosjektene som søker om data fra SSB har de riktige godkjennelsene i orden. Det brukes mye tid på å avklare selve databestillingen fra forskerne. Dette innebærer variabler, årganger og å finne frem til de riktige kriteriene for oppretting av populasjoner. Videre består arbeidsoppgavene mine av å produsere populasjoner og datasettene forskerne har bestilt. Til sist er det en del utviklingsarbeid i seksjonen.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå jobber jeg med to forskningsprosjekter som snart skal få tilsendt dataene de har bestilt. Så i disse dager er det i hovedsak programmering av datasett, avidentifisering og dokumentasjon av data det går i.

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Jobben i SSB er den første jobben min etter endt studier. I løpet av studiene hadde jeg ulike deltidsjobber, blant annet i Lånekassen. At jeg fra tidligere hadde erfaring med lovverk, saksbehandling og kunder i Lånekassen tror jeg bidro til at jeg fikk min nåværende jobb.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Mest åpenbart er kvantitativ metode, det bruker jeg daglig. Videre så er man som sosiolog flink til å se de store sammenhengene, stille gode spørsmål og ha en analytisk tilnærming til både store og små problemstillinger. Deretter er skriveerfaring og evnen til å orientere seg på et stort felt alltid nyttig.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Først og fremst å være engasjert i studiene mens man studerer. I valg av masteroppgave tror jeg metoden som benyttes er viktigere enn selve temaet for mange arbeidsgivere.

Å kunne vise til relevante deltidsjobber eller erfaringer fra studentorganisasjoner som kan være overførbare til en jobbsituasjon vil ofte være en fordel.

Det utlyses sjeldent stillinger kun rettet mot sosiologer. Hvis man finner en stilling hvor man tror man har noe å bidra med, bør man sende inn en søknad uansett. Ikke bry deg om at sosiologer eller samfunnsvitere ikke er nevnt i stillingsutlysningen. Sosiologer har masse å bidra med på mange ulike typer arbeidsplasser!

 

Lurer du på mer om jobben som førstekonsulent ved Statistisk sentralbyrå kan du ta kontakt med Oda på følgende epostadresse: oda.torgan@ssb.no

Publisert 15. feb. 2017 15:02 - Sist endret 17. des. 2018 13:40