Koordinator

Tine jobber for Mannstelefonen, krise- og rådgivningstelefon for menn.

Foto: Privat.

Tine Andrea Prøitz leder den daglige driften av Mannstelefonen.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Som tilknyttet Reform- Ressurssenter for menn de siste 4 årene, ble jeg spurt om jeg ville tiltre som koordinator for Mannstelefonen når vår tidligere leder sluttet i stillingen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver består i å lede den daglige driften av hjelpetelefonen, hvor dette tar form som daglige oppgaver, og mer langsiktige oppgaver.

Eksempler på løpende oppgaver er den daglige kontakten med våre 30 frivillige telefonvakter, bemanning av vaktlister, journalføring, gjennomføring av fagsamlinger, administrere Mannstelefonen sin facebook og twitterside, og øvrig kontakt mellom Reform og Mannstelefonen. Eksempler på mer langsiktige oppgaver er annonsering av hjelpetelefonen, synliggjøring av tiltaket og styrking av tiltakets finansiering.

Hva jobber du med akkurat nå?

Foruten om de løpende oppgavene, jobber jeg for tiden med å få i gang et prøveprosjekt for Mannstelefonen chat, rekruttering av nye frivillige telefonvakter, kunnskapsutveksling mellom Mannstelefonen og andre hjelpetelefoner, samt samarbeider med Reform om et mulig prosjekt som tar for seg “menn i krise”.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

På Reform jobber vi både likestillingspolitisk og med lavterskeltilbud, og her lener jeg meg alltid på mine samfunnsvitenskapelige ben. Særlig den teoretiske, analytiske og kritiske tyngden bærer jeg med meg. Men, jeg har også jobbet mye med mennesker, og benytter meg like mye av den kompetansen i jobben på Mannstelefonen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det finnes lite viktigere enn å være aktiv ved siden av studiene. Studieprogrammene på SV er teoretiske, hvor mange har lite kontakt med studierelaterte arbeidsgivere. Som nyutdannet er arbeidsmarkedet tøft, og for mange vil det være minst like viktig som gode karakterer, å vise til at man har vært aktiv og initiativrik også utenfor Blindern.

Publisert 15. feb. 2017 15:05 - Sist endret 17. des. 2018 13:42