Rådgiver

Skule Wigenstad jobber med rusmiddelforskning.

Foto: privat

Mens Skule Wigenstad skrev sin masteroppgave hadde han kontor på SIRUS (som nå er FHI). Kontaktene han fikk i denne perioden var en viktig årsak til at han senere fikk jobben som rådgiver samme sted.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Grunnen til at det ble sosiologi var fordi faget ga muligheten til å forstå ting rundt meg som jeg syntes var spennende – enten det var rus, graffiti, seksualitet, familie eller hva som helst.

Sosiologi ga meg nye perspektiver på ting som interesserte meg.

Planen min var opprinnelig å bli lektor, men etter hvert innså jeg at interessen for sosiologifaget var mye større enn interessen for pedagogikk.

Hvordan fikk du din nåværende job?

Min inngang på Folkehelseinstituttet var en studie som heter MITT LIV. Dette er en longitudinell ungdomsstudie, hvor jeg startet som prosjektmedarbeider. Da jeg skrev masteroppgaven min hadde jeg kontor på Folkehelseinstituttet.

Jeg tror kontaktene jeg fikk i perioden jeg skrev masteroppgeven var en viktig årsak til at jeg fikk jobben.

Etter at jeg hadde jobbet på Folkehelseinstituttet en stund begynte jeg å få andre arbeidsoppgaver hvor jeg i større grad fikk brukt kunnskapen jeg opparbeidet i arbeidet med masteren og fra min tidligere arbeidsplass.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Det varierer litt med hvilket prosjekt jeg arbeider med. Det har vært en del planlegging og gjennomføring av studier, som innebærer skriving av prosjektskisser, skaffe informanter, gjennomføre intervjuer og analyse. I tillegg har jeg holdt en del innlegg på konferanser om alkohol og uteliv.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nå for tiden gjennomfører vi en prosessevaluering av Helsedirektoratets satsning på rusforebyggende arbeid blant studenter. Da lager vi en prosjektskisse, samler inn data, analyser data og skriver en rapport som forhåpentligvis kan brukes til noe. I tillegg bidrar jeg på andre prosjekter.

Hva har du tidligere jobbet som?

Like før jeg ble ferdig med masteroppgaven jobbet jeg som fagkonsulent i Næringsetaten - Oslo kommune. Selv om arbeidsoppgavene var svært annerledes enn jobben jeg gjør nå, var det veldig relevant. Jeg lære mye om utelivet, alkoholloven og hvordan kommuner forvalter alkoholloven – alt dette er ting som Folkhelseinstiuttet forsker på.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Jeg føler det er sosiologi i alt jeg jobber med. Det er metode, som intervjuer og i annen datainnsamling, og analysene av data. Metoden er jo ganske direkte det jeg lærte i løpet av utdanningen, men det er nok også mer måten å tenke på. Dette er ting som jeg har internalisert gjennom studietiden.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror det er viktig å skrive masteroppgave om noe du synes er spennende. Jeg tok kontakt med et forskningsinstitutt før jeg var sikker på hva jeg ville skrive om. Jeg hadde nok aldri jobbet med det jeg gjør nå hadde det ikke vært for at jeg hadde en fantastisk veileder som åpnet mange dører. Blant annet fikk jeg kontorplass på Folkehelseinstituttet, noe som gav kontakter og følelsen av å være en del av et forskningsmiljø. Jeg tror også det kan være lurt å bevege seg utenfor studentmiljøet mens masteroppgaven skrives.

Selv fulgte jeg med på hva som skjedde på fagfeltet og på den måten møtte jeg ledelsen i Næringsetaten som senere skulle bli min arbeidsplass.

Masteroppgaven er ikke bare en akademisk øvelse, men gir kunnskap som kan brukes. Snakk med folk som er interessert i det du skriver om, så vet de at du finnes når oppgaven er levert.

 

Publisert 29. mars 2017 15:15 - Sist endret 10. okt. 2019 14:44