Rådgiver

Stein jobber i Røde Kors.

Foto: privat

For Stein Viggo Moe var frivillig arbeid en fin måte å se mye av det man lærte på universitetet i praksis, i tillegg til at man møter mange nye mennesker.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Det var egentlig litt tilfeldig at det ble akkurat sosiologi, men jeg var sikker på at jeg ønsket å studere noe innenfor samfunnsvitenskap. Jeg lette litt rundt på de ulike bachelorprogrammene på NTNU, og er glad for at jeg til slutt bestemte meg for å sette sosiologi på førsteplass.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Da jeg flyttet til Oslo for å studere master i sosiologi ved UiO begynte jeg samtidig som frivillig i Røde Kors, på deres ungdomssenter på Grorud. Jeg trivdes veldig godt som frivillig og ble etter hvert oppfordret til å søke på et vikariat som ble ledig på senteret. Etter at vikariatet løp ut fikk jeg tilbud om fast jobb. Jeg har hatt flere ulike stillinger. Jeg jobber nå med frivillighetsinntaket i Oslo Røde Kors.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- For min del var det definitivt bakgrunnen som frivillig som ga utslaget for at de ansatte meg. I tillegg hadde jeg arbeidet med ungdommer tidligere, noe som jeg tenker ga meg et fortrinn. Når det er sagt er det mange av mine kolleger som har bakgrunn fra samfunnsvitenskapelige fag, selv om dette ikke kreves.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Nå jobber jeg med inntaket av nye frivillige til Oslo Røde Kors og frivillighetsstatistikk. Nye frivillige skal gjennom et fast opplæringsløp, før de fordeles til ulike aktiviteter basert på ønsker og ferdigheter. Sammen med flere kolleger arbeider vi med kommunikasjon, saksbehandling, tilrettelegging og oppfølging av nye frivillige. I tillegg arbeider jeg med tilfredshetsstudier blant de frivillige.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Tidligere arbeidet jeg med ungdomstilbudene til Oslo Røde Kors, hvor jeg arbeidet som frivillighetskoordinator med ansvar for leksehjelp og møteplass for ungdom, dvs. åpne møteplasser hvor ungdom henger – type fritidsklubber. Da jeg studerte arbeidet jeg deltid i barnehager og på en barnevernsinstitusjon.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Jeg bruker metodekunnskapene i stor grad, spesielt kvantitativ metode. Utover det er det vanskelig å peke på spesifikke deler av arbeidshverdagen hvor jeg bruker sosiologiutdanningen, men jeg vil nok si at sosiologi gir deg et tankesett som kan anvendes på mange måter, også på arbeidsplassen.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- På en måte tror jeg mange studenter stresser unødvendig mye rundt dette. Dette var en stor snakkis for mange på kullet vårt, og det kan fort skape usikkerhet og nervøsitet. En usikkerhet man på ingen måte behøver mens man skriver masteroppgave eller forbereder seg til eksamener. Man hører veldig mange tips og triks rundt dette, og man hører ofte at samfunnsvitenskapelige utdannelser er vanskelig å selge inn på arbeidsmarkedet. Ingen sitter egentlig på fasiten her, og jeg tror det viktigste man kan gjøre ved siden av studiet er aktiviteter man synes er gøy, ikke nødvendigvis det som kanskje kan skaffe deg en jobb i fremtiden.

Jeg var heldig og fikk jobb basert på det frivillige arbeidet jeg gjorde ved siden av studiet. Siden jeg nå jobber med frivillighet er det jo selvfølgelig veldig fristende å oppfordre flere til å gjøre nettopp det. Frivillig arbeid var for meg en fin måte å se mye av det man lærte på universitetet i praksis, i tillegg til at man møter mange nye mennesker.

Publisert 15. feb. 2017 15:06 - Sist endret 17. des. 2018 13:41