Stipendiat

Truls jobber for Atferdssenteret.

Foto: Atferdssenteret.

Truls Tømmeraas jobber med forskning og utvikling av metoder for å hjelpe barn med atferdsproblemer.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg er doktorgradsstipendiat ved Atferdssenteret UniRand AS, et senter som jobber med forskning og utvikling av metoder for å hjelpe barn med atferdsproblemer.

Jeg jobbet som forskningsassistent ved Atferdssenteret før jeg begynte på sosiologistudier ved UIO. Da jeg skulle skrive masteroppgave brukte jeg data fra Atferdssenteret. Etter endt master søkte jeg på et doktorgradsstipendiat ved senteret.

God kjennskap til senteret kombinert med sosiologisk faglig bakgrunn gjorde nok sitt til at jeg til slutt ble ansatt ved Atferdssenteret.

Fagfeltet (også forskere på Atferdssenteret) er i hovedsak dominert av forskere med bakgrunn fra psykologi. For å få større bredde i tilnærmingen til intervensjonsforskning på barns atferdsproblemer, ønsket senteret å ansette personer fra andre relevante fagfelt. Sosiologiens fokus på ulikhet i befolkningen og strukturelle elementers påvirkning på individer, gjorde nok sitt til at min bakgrunn var relevant for Atferdssenteret.

Jeg hadde også valgt å skrive masteroppgave ved bruk av kvantitativ statistikk. Kjennskap til kvantitativ metode var en av forutsetningene for doktorgradsstipendet ved Atferdssenteret.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgavene mine består i å forske på intervensjonsmetoder for å hjelpe barn med atferdsproblemer for å finne ut hva som hjelper hvem. Jeg bistår i tillegg med planlegging av nye studier.
 

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med utkast til to forskningsartikler. Arbeidet består i hovedsak av teoretisk research, statistiske analyser og skrivearbeid.

I følge en kollega består forskning av 90 % håndverk og 10 % kreativitet. Som nystartet i doktorgraden går det mye tid til å lære seg håndverket. Mye av arbeidet er selvstendig kontorarbeid, men jeg samarbeider også med andre forskere. Dette gir arbeidsdagen en fin miks av selvstendig fordypning og teamarbeid. Fokuset på sluttresultatet, i form av publisering av artikler, gjør at jeg fritt kan strukturere min egen arbeidshverdag etter hva som fungerer best for meg. Dette er et stort pluss i jobben.


Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Kunnskapen fra sosiologistudiene er helt sentrale i den jobben jeg utfører. Både den metodiske og teoretiske kunnskapen fra studiene kommer til daglig nytte i jobben. Arbeidet med masteroppgave, og seminarene i den forbindelse, gav meg også nyttige erfaringer.
 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Sosiologi er et spennende fagfelt med mange fordypningsmuligheter både teoretisk og metodisk. Hva man velger å fokusere på underveis i studiet kan få følger for muligheter senere på arbeidsmarkedet.

Det er også viktig å tenke over hvor de relevante jobbene finnes og hva man kan tenke seg å jobbe med etter endt studie. Selv valgte jeg litt strategisk de «harde» ulikhetsfagene og kvantitativ statistikk foran det jeg personlig, der og da, synes var mest spennende. Dette fordi jeg trodde det gav meg flere jobbmuligheter.

Et tips fra meg er derfor å tenke over muligheter på arbeidsmarkedet, og å tenke over hvilken type jobb man ønsker seg, før man tar studievalg underveis. Arbeidslivet tar tross alt litt lengre tid enn studiene.

Publisert 14. feb. 2017 12:00 - Sist endret 23. sep. 2021 16:52