Programutvalget (PU)

Programutvalget for sosiologi består av et utvalg av studenter som studerer på bachelorprogrammet i sosiologi. Studentene på studieprogrammet velger hvem sine representanter skal være. Utvalget jobber med faglige og studierelaterte saker for å gjøre studieprogrammet i sosiologi best mulig for studentene.

Medlemmene av Programutvalget velges hvert semester på et allmøte. Hvis du ønsker mer informasjon om PU eller har lyst til å bli med ta kontakt, enten via facebooksiden eller på e-post.

Arrangementsforeningen Eilert

Arrangementsforeningen Eilert er en paraplyorganisasjon for de forskjellige studentforeningene på sosiologi. Foreningen står for sosiale og faglige arrangementer og er drevet på frivillig basis av og for studentene. Det er alltid behov for nye medlemmer og du er hjertelig velkommen til å engasjere deg i en av gruppene. Vi har følgende undergrupper i vår forening:

  • Sosiologisk forum: arrangerer faglige debatter, lunsjer og frokostseminarer
  • Sosiologisk filmklubb: arrangerer filmvisninger med faglig innledning
  • Arbeidslivsgruppa: arrangerer bedriftsbesøk og paneldebatter med sosiologer i arbeid
  • Eventutvalget: arrangerer sosiale sammenkomster som temafester og tertetorsdag
  • PR-gruppa: promoterer arrangementer for de andre gruppene, lager plakater og styrer Eilert på sosiale medier

I tillegg nedsettes det hvert år en studieturkomitè som har ansvar for å planlegge den årlige studieturen på sosiologi.

Å delta i studentforeningene på sosiologi er en fin måte å komme inn i studiemiljøet på. Du treffer mange hyggelige medstudenter og får være med på å skape din egen studiehverdag. Det er også en god måte å få praktisk organisasjonserfaring på.

Følg oss på Facebook eller ta kontakt på e-post for spørsmål.

Socius

Socius er sosiologistudentenes tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Formålet er å skape et miljø der studenter kan utfordre seg faglig og å bidra til sosiologisk diskusjon både på og utenfor universitetet. Studentmagasinet gir et innblikk i studiehverdagen med både fagtunge tekster om sentrale sosiologiske tema, men også fargerike skildringer av studielivet.

Alt innhold i Socius er laget av sosiologistudenter og det er ingen krav til faglig nivå og eller tidligere erfaring. Å være med i redaksjonen samt bidragsyter til Socius gir betydningsfull erfaring og god mulighet til å bygge et stort nettverk gjennom studiet; både til medstudenter, men også professorer og andre fagpersoner.

Studentmagasinet blir gitt ut to ganger i året, samt at alle tekstene blir publisert på nett.

Se mer på våre hjemmesider, følg oss på Facebook eller ta kontakt på e-post.

 

Publisert 20. apr. 2016 10:55 - Sist endret 6. okt. 2016 13:40