Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet (årsenhet)

Synes du temaer som kognitive og sanserelaterte lærevansker, psykososiale lærevansker og språk- og fagrelaterte vansker er interessant, er denne årsenheten noe for deg.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 60
Studiet varer: 1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?