Hva lærer du?

Årsenheten tar for seg lærevansker og særskilte behov i barnehage og skole. Studiet dekker sentrale begreper, årsaksforhold (sosiale, pedagogiske, psykologiske og medisinske) og læringsbetingelser samt arenakunnskap og spesialpedagogisk arbeid. Videre fokuserer det på kartlegging, planlegging og gjennomføring av opplæring.

Fra og med høsten 2019 er det vedtatt en ny studiestruktur, bestående av følgende emner:

Forelesninger i emnet SPED3003 vil være felles med bachelorstudenter på 3.året. Det undervises på både norsk og engelsk. Du må også regne med å lese deler av pensum på engelsk. Du finner mer informasjon om undervisning og obligatorisk aktivitet under hvert emne.

 

Studieløp før høsten 2019:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2020 10:33