Hvorfor velge dette programmet?

Synes du temaer som kognitive og sanserelaterte lærevansker, psykososiale lærevansker og språk- og fagrelaterte vansker er interessant, er denne årsenheten noe for deg.

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i spesialpedagogikk med vekt på læring og lærevansker, særlig slik den framstår i barnehage og skole.

Studiet er aktuelt for alle som som ønsker videreutdanning innen spesialpedagogikk, som lærere og barnehagelærere. Det kan også brukes for å kvalifisere seg til opptak på master i spesialpedagogikk  dersom en trenger 60 stp spesialpedagogikk ekstra, som vernepleiere, barnevernspedagoger eller audiografer. 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2020 10:28