Oppbygging og gjennomføring

Studiet er et fulltidsstudium. Årsenheten inneholder obligatoriske arbeidskrav og har obligatorisk oppmøte på seminar. Detaljert informasjon finnes ved å klikke på hvert emne i studieplan. 

Studieløp fra og med høsten 2021:

2. semester

SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbyggingsenhet) (15 sp.)

SPED3004 –  Forskningsmetode og årsenhetsoppgave (15 sp.)
1. semester SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv) (påbyggingsenhet) (30 sp.)

Tidligere studieløp


Studieopphold i utlandet

Det er ingen mulighet til å ta hele eller deler av studiet i utlandet.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. mai 2021 15:50