Spesialpedagogikk (master - to år)

Med en master i spesialpedagogikk får du en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. I programmet kan du velge mellom fem fordypninger: audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemming.

Hva kan du jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: smil, vindu, gul, bil, gatemote. Spesialpedagogikk gir mange muligheter 15. apr. 2021 14:14

    Silje Marie Andersen fullførte Master i spesialpedagogikk, med fordypning i audiopedagogikk, våren 2020. Nå jobber hun som miljøterapeut på en spesialavdeling ved en barneskole i Oslo.

  • Bildet kan inneholde: snø, frisyre, smil, ansiktsuttrykk, tartan. Jobber med å forebygge skolefrafall 19. mars 2021 08:19

    Tosheeba Rasool fullførte Master i spesialpedagogikk, med fordypning i spesifikke lærevansker, våren 2019. I dag er hun miljøterapeut i forebyggende ungdomsavdeling, bydel Alna.

  • Bildet kan inneholde: badetøy, smil, hake, skulder, aktiv tank. Sikre at alle mottar et trygt og godt tilbud 2. mars 2021 13:18

    Jeanette Erlandsen fullførte Master i spesialpedagogikk, med fordypning i psykososiale vansker, våren 2019. Nå jobber hun som miljøterapeut i AssisterMeg AS.