Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 17. aug. 2020 09:21

Husk fristen for betaling av semesteravgift og registrering til undervisning og eksamen den 1. september.

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 6. apr. 2020 23:25

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset har UV- fakultetet endret innleveringsfristen for masteroppgaver våren 2020. 

Alle Masteroppgaver meldt opp våren 2020 får automatisk utvidet innleveringsfrist fra 29. mai til 30. juni. Det kreves ingen søknad for dette.

Det er også mulig å søke om forlengelse til 31.juli for våren 2020, hvis du har en tungtveiende grunn, se kriteriene nedenfor. For utsettelse til 31.juli må du sende en kort søknad via nettskjema. Søknadsfristen er 1. juni. Veileder må samtykke i utsettelsen.

Kriterier for utsettelse til 31.juli :

  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave innen 30.6.
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Betydelig forsinkelse knyttet...
Publisert 15. jan. 2020 11:55

1. februar er fristen for å betale og registrere seg for vårsemesteret.

Publisert 27. aug. 2019 10:06

Husk å betale semesteravgift og registrere deg innen fristen 1.9.

Publisert 29. mai 2019 13:17

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

18. juni 2019 17:00 - 19:00, Sophus Lies hus, auditorium 1

Etter seremonien vil det bli servert forfriskninger i foajéen.

På grunn av plassbegrensninger i auditoriet, kan du ta med deg maks to venner eller familiemedlemmer til seremonien. Påmelding via nettskjema innen 1...

Publisert 20. mars 2019 15:45

Sliter du med å skrive oppgaver? Stresser du på eksamen? Å skrive gode akademiske tekster kan læres. Akademisk skriving er nyttig for alle, uansett om du er førsteårsstudent eller masterstudent.

Vi kan tilby deg følgende workshops:

- Kontroll på eksamen

- Kildehenvisning og kildekritikk

- Redegjør og drøft for bachelorstudenter

- Studieteknikkurs

- Hvordan skrive masteroppgaven?

 

Meld deg på!

For mer informasjon, se uv.uio.no/studier/akademisk-skriveuke/

Publisert 4. jan. 2019 12:19

Husk fristen for betaling og registrering 1. februar!

Publisert 21. aug. 2018 18:37

Husk siste frist 1. september for betaling av semesteravgift og registrering