Jobb og videre studier

Jobb- og karrieremuligheter

Når du er ferdig med masterstudiet i spesialpedagogikk er følgende arbeidsområder svært aktuelle:

  • kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
  • barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • helse- og sosialsektoren
  • rehabiliteringstjeneste
  • skoleverket
  • kriminalomsorgen
  • offentlig administrasjon

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag for så å ta PPU.

Videre studier

Masterstudiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 7. juni 2017 15:07