Jobb og videre studier

Jobb- og karrieremuligheter

Når du er ferdig med masterstudiet i spesialpedagogikk er følgende arbeidsområder svært aktuelle:

 • kompetansesentre
 • Statped
 • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
 • barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • undervisningssektoren
 • helse- og sosialsektoren
 • rehabiliteringstjeneste
 • skoleverket
 • kriminalomsorgen
 • offentlig administrasjon
 • privat praksis med avtale hos HELFO, NAV eller lignede

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag for så å ta PPU.

Videre studier

Masterstudiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 25. feb. 2020 15:22