Jobb og videre studier

Jobb- og karrieremuligheter

Når du er ferdig med masterstudiet i spesialpedagogikk er følgende arbeidsområder svært aktuelle:

  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
  • Statped
  • barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • undervisningssektoren
  • helse- og sosialsektoren
  • rehabiliteringstjeneste
  • kriminalomsorgen
  • offentlig administrasjon
  • privat praksis med avtale hos HELFO, NAV eller lignede

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag for så å ta PPU.

Videre studier

Masterstudiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Veien til arbeidslivet

Her finner du nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

 

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 22. des. 2021 11:23