Spesialpedagog i PP-tjenesten påvirker skolehverdagen til barn og unge

Kristin Krohn Ankrah har en master i spesialpedagogikk med fordypning Psykososiale vansker og jobber som rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk tjenesten i Oslo kommune

(foto: privat)

Hva på studiet er mest relevant for det det du jobber med nå?

– Fra bacheloren får jeg god nytte av alt vi lærte om de ulike lærevanskene, og fra masteren i psykososiale vansker er det veldig relevant med den rådgivingskompetansen vi fikk, og testsertifiseringen,  samt alt vi lærte om psykiske og emosjonelle vansker, og hvordan det påvirker læring.

Hvis du var student nå, hva ville du ha gjort annerledes?

– Jeg ville brukt tiden mer effektivt og jobbet mer jevnt gjennom semesteret, istedenfor å lese mye kun i eksamensperiodene. Og så ville jeg satt enda mer pris på friheten man har som student, man savner den når man begynner i jobb på fulltid.

Hadde du en karriereplan, eller ble veien til mens du gikk?

– Veien ble litt til ut fra hva slags jobb jeg fikk etter studiet rett og slett. Første året etter studiet jobbet jeg som spesialpedagog på en skole i Oslo, og så fikk jeg jobb i PPT hvor jeg har jobbet i 4 år.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Mine viktigste arbeidsoppgaver er utredning av barns vansker, anbefaling av egnede tiltak, samt veiledning til barnehager og skoler, både på individ og systemnivå.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker best at jeg får brukt det jeg lærte på studiet, og at jeg får være med å påvirke barnehage- og skolehverdagen til mange barn og unge og forhåpentligvis bidra til best mulig læring for dem.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

– Det er veldig lurt å ha jobb ved siden av studiene slik at man har referanser og arbeidserfaring når man begynner å søke jobber etter studiene. Det er mitt inntrykk at arbeidsgivere er opptatt av dette.

 

Av Sigurd Hasle, Marika Vartun og Kjersti Meyer Petersen
Publisert 13. des. 2017 11:06 - Sist endret 7. jan. 2020 16:53