Seniorrådgiver på STATPED gjør en forskjell

Astrid Flakk  har en master med fordypning i Audiopedagogikk og jobber som seniorrådgiver på STATPED fagavdeling hørsel

(foto: Shane Colvin)

Hva på studiet er mest relevant for det det du jobber med nå?

–  Det er veldig vanskelig å velge ut ett spesifikt tema eller område som jeg tenker er mest relevant for mitt arbeid i dag. Det audiopedagogiske fagfeltet er jo svært bredt og berører jo temaer innenfor språkutvikling, skrive- og leseutvikling, psykososiale temaer, etc. Jeg ser at jeg har nytte av mange av emnene og temaene fra både bachelor- og mastergraden. Mastergraden var nok særlig relevant, da den var veldig spisset inn mot fagområdet jeg befinner meg i nå som seniorrådgiver i Statped, fagavdeling hørsel.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

–  Den overordnede målsetningen for alle mine arbeidsoppgaver er å bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn og unge med særskilte opplæringsbehov, herunder barn med ulik hørselsproblematikk. I dette ligger det blant annet veiledning til kommuner, skoler og foresatte med tanke på læring og utvikling for det enkelte barn, kompetanseheving på systemnivå og elevkurs.

Hva liker du best med jobben din?

–  Jeg liker at arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen er svært variert. Jeg får benyttet kompetansen min, samtidig som jeg stadig opplever å bli utfordret med nye, spennende problemstillinger. Allikevel er nok det aller beste at jobben oppleves som meningsfull. Jeg får se at jeg bidrar til å gjøre en forskjell for de barna og familiene det gjelder.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

–  Det kan nok være lurt å ha en jobb som er relevant for fremtidig arbeidsgiver ved siden av studiet. Arbeidserfaring er nok et stort pluss for fremtidige arbeidsgivere, og man får mulighet til å få kontakter innenfor fagfeltet.

 

Av Sigurd Hasle, Marika Vartun og Kjersti Meyer Petersen
Publisert 13. des. 2017 10:27 - Sist endret 7. jan. 2020 17:06