Lærer stadig noe nytt

Ingvild Røste har hatt mange spennende jobber etter at hun fullførte logopedstudiet ved Universitet i Oslo.

Lett å få jobb

Årlig er det drøye 100 studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) som uteksamineres fra masterprogrammet i spesialpedagogikk. Det finnes mange relevante arbeidsplasser og Ingvild fikk sin første jobb ved et kompetansesenter. - Da jeg var ferdig med masterstudiet var det lett å få jobb. Jeg tror alle fra mitt kull som søkte om jobb, fikk det før sommeren var over. Jeg begynte å arbeide på Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter, der er det mange logopeder og de var vant til å følge opp nyutdannede. Sånn sett kunne jeg ikke begynt på et bedre sted. Likevel må jeg innrømme at det var slitsomt det første året. Jeg var jo stadig usikker på om det jeg gjorde var bra nok, og måtte sette meg inn i nye problemstillinger hele tida. Vi som tok utdanningen sammen holdt kontakten etterpå, og særlig i starten var det til stor hjelp å kunne diskutere alt med dem, som var i samme situasjon. Det anbefaler jeg alle andre.

Relevant utdanning

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 40 studiepoeng. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Ingvild valgte å undersøke hvordan afasirammede kommuniserer i en afasigruppe ved å analysere videoopptak. For henne ble oppgaven en innfallsport til de to første jobbene hun fikk etter endt studie.

Afasirammede

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer som regel vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive (Afasiforbundet i Norge).

- Jeg jobber nå på Bredtvet kompetansesenter, på afasiteamet. Vi jobber blant annet med ulike fagutviklingsprosjekter, som å tilrettelegge tiltaksmatriell for afasirammede. Ellers holder vi på med utredninger av afasirammede som blir henvist hit, med kurs og med undervisning av logopedstudenter. I 2010 hadde jeg permisjon fra stillingen her, og jobbet som sykehuslogoped på Oslo universitetssykehus. Det var en svært spennende erfaring.

Utfordringer

Ingvild nevner spesielt dette med ulike brukergrupper og tilrettelegging som en utfordring. - Noen ganger kan det være en utfordring å jobbe med voksne brukere i et system der det meste blir tilrettelagt for skole, barnehage, barn og ungdom. Vi må jevnlig minne om at vår brukergruppe er like viktig!

Kunnskap

- Sammenhengen mellom det jeg lærte på studiet og det jeg trenger for å kunne utføre jobben min er stor. På studiet lærer man litt om mange ting, og når man begynner å jobbe må man fortsette å fylle på med ny kunnskap. Jeg trives godt i jobben som logoped og med voksne med afasi og andre logopediske behov. Det er et fag som er i utvikling, og jeg kan på det varmeste anbefale dette yrket.

Publisert 20. des. 2017 14:48 - Sist endret 20. des. 2017 14:48