Ønsker å hjelpe barn og unge som strever på skolen

Greta Marie Rakvaag fullførte Bachelor i spesialpedagogikk våren 2020. Nå er hun kontaktlærer og spesialpedagog på Glassverket skole.

Bildet kan inneholde: person, nese, lykkelig, ansiktsuttrykk, skjønnhet.

Foto: privat

Tilrettelegging og undervisning

Glassverket skole, hvor Greta Marie jobber, er en del av den alternative skolen i Bærum kommune. Hennes viktigste oppgaver er undervisning av elever (to elever per lærer), tilrettelegging av læringsmiljøet i klasserommet, planlegging av aktivitetet som fremmer sosiale ferdigheter, og oppfølging av elevene med fokus på å regulere utfordrende adferd. 

- Jeg liker at jeg får være der med elevene både når ting er vanskelig, men også når de mestrer ting de ikke trodde de kunne. Samtidig liker jeg variasjon i hverdagen og at jeg kan bruke hele meg i jobben. 

Fra lektorprogrammet til spesialpedagogikk

Greta Marie sin hovedmotivasjon når hun søkte på bachelor i spesialpedagogikk var at hun ønsket å hjelpe barn og ungdom som strever på skolen. Hun var student på lektorprogrammet og ute i en av sine praksisperioder da hun fant at hun ønsket å bytte til spesialpedagogikk. 

- Jeg skulle undervise en klasse på 30 elever og observere deres motivasjon i klasserommet. I løpet av denne praksisperioden innså jeg at jeg var på feil side av klasserommet, for meg var det mer spennende å observere de elevene som tilsynelatende hadde en eller annen form for vanske enn å undervise og jobbe med hele klassen. 

På videregående valgte Greta Marie å gå barne- og ungdomsarbeiderlinja fordi hun hadde planer om å jobbe i bolig for mennesker med utviklingshemming. Etter å ha startet på studiene i spesialpedagogikk oppdaget hun også at psykososiale vansker var et spennende tema, og at det å jobbe med barn og ungdom med utfordrende atferd var noe hun ville jobbe med i fremtiden.

Bruker notater og pensum i arbeidshverdagen

- I arbeidshverdagen bruker jeg mange av de tilretteleggingsmuligheten vi lærte om på bachelor, spesielt det som handler om å lage trygge rammer, forutsigbarhet, konsekvent arbeid over tid og å se mennesket bak vansken, forteller Greta Marie.

På Glassverket skole har hun ansvaret for to elever med dysleksi, og Greta Marie har brukt både pensumbøker og notater fra studietiden for å sikre en best mulig tilrettelegging for disse elevene i klasserommet. 

- Noe annet som har vært svært nyttig er det vi lærte om individuelle opplæringsplaner (IOP). Det å ha fått mengdetrening og veiledning i hvordan å fylle ut slike papirer har vært gull verdt, og gjort denne jobben mye enklere.

Fikk tilbud om jobb etter bachelor

Greta Marie hadde egentlig planer om å gå rett videre på master når hun var ferdig med bachelorgraden sin, men etter praksisperioden hennes på Glassverket skole fikk hun tilbud om et vikariat som hun valgte å takke ja til. 

- Jeg så på dette som en gylden mulighet til å høste arbeidserfaring, og erfaring på hvordan vårt fagfelt blir anvendt i praksis.

- Jeg er glad for at jeg har fått denne muligheten til å jobbe «på gulvet», slik at jeg får førstehåndskunnskap om hvordan tilrettelegging fungerer i skolen, og hvilke utfordringer dette kan by på.

Planene om masterstudier er satt på vent mens hun er i jobb, men hun er bestemt på at hun skal søke masteropptak i fremtiden. 

- Grunnen til at jeg ønsker å ta master er at jeg ønsker en dypere kunnskap om fagfeltet. I tillegg til at jeg på sikt ønsker å jobbe i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Flerfoldige timer med frivillig arbeid og sene kvelder på lesesalen

- Jeg har mange gode minner fra studietiden på UiO. Jeg møtte min samboer mens jeg studerte så mange av mine beste minner kobles jo naturligvis til det. I tillegg møtte jeg mange av mine nærmeste venner på Helga Engs hus, sier Greta Marie. 

Greta Marie har brukt mange timer på frivillig arbeid både i "Kjellern", i fagutvalg og gjennom verv på instituttet. I dette ligger det blant annet utallige quizkvelder, bingokvelder, champagneball, temafester og vafler på Kjellern.

- Jeg har også mange gode minner fra sene kvelder på lesesalen hvor man sitter sammen og leser, tar små pauser underveis, bestiller pizza, snakker om oppgaver, diskuterer egne synspunkter på ulike etiske dilemmaer og lærer av hverandre, forteller hun.

Det å delta på sosiale ting som skjer på fakultetet er noe Greta Marie anbefaler på det sterkeste. Hun poengterer at det er svært viktig for det psykososiale miljøet og gir deg som student en fantastisk mulighet til å møte nye venner. 

- Noen av dem kan bli dine nærmeste venner, dine fremtidige kollegaer, eller fagpersoner du gjerne ringer til dersom du skulle visst mer om noe de har god kompetanse på. Det er både en investering i studiehverdagen og i fremtiden, avslutter Greta Marie.

 

Publisert 21. jan. 2021 14:39 - Sist endret 16. apr. 2021 14:51