Oppbygging og gjennomføring

På dette programmet er studieløpet fastlagt. Det betyr at du ikke har mulighet til å velge andre emner enn det som inngår i programmet.

 

Studieløp for studenter tatt opp i 2016 eller tidligere

6. semester SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (nedlagt)
5. semester SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (nedlagt)
4. semester SPED1010 – Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk (nedlagt) SPED2020 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2 (nedlagt)
3. semester SPED1001 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker (nedlagt) SPED1002 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik (nedlagt) SPED2010 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 (nedlagt)
2. semester UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt)
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. EXPHIL03 – Examen philosophicum UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i spesialpedagogikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Krav til engelskkunnskaper

Faglitteraturen innenfor spesialpedagogikk er ofte på engelsk, og noe av undervisningen kan også foregå på engelsk. Derfor forutsetter dette studieprogrammet gode muntlige og skriftlige kunnskaper og ferdigheter i engelsk. Minstekravet er engelskkunnskaper som inngår i kriteriene for å oppnå Generell studiekompetanse (GSK).

Publisert 19. juni 2020 14:24 - Sist endret 19. juni 2020 14:24