Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Studieprogrammet har varierte lærings og undervisningsformer. Disse inkluderer både forelesninger, seminarer, problembasert læring (PBL) og praksis. Faglig veiledning gis både individuelt og i gruppe som en del av undervisningen.

Praksis

Studenter må gjennomføre praksis både 2.året (SPED2200) og 3.året (SPED3001). Det vil være praksis i barnehage og skole og studentene vil få veiledning i løpet av praksisperioden.  

Obligatorisk undervisning

Seminarer og prakis har obligatorisk oppmøte. I tillegg har enkelte emner obligatorisk oppmøte på forelesninger og kurs. Se emnebeskrivelser under "Undervisning" for detaljert informasjon. 

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I
undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen
logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes.

Eksamens- og vurderingsformer

Vurderingsformer består både av obligatoriske skriftlige oppgaver, skriftlig eksamen og hjemmeksamen. Detaljert informasjon om eksamens- og vurderingsformer finner du i emnebeskrivelsene.

Vurderingsformene bidrar til at studentene får erfaring med ulike arbeidsformer og til at de får mulighet til å vise sin kompetanse på flere måter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. mai 2019 13:06