Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Hva lærer du?

Programmet har ulike kompetansemål avhengig av valg av studieretning: både fremmedspråkskompetanse og teoretisk og anvendt kompetanse. Gjennom masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven skal du oppøve evnen til kritisk tenkning og lære å arbeide selvstendig etter vitenskapelige krav med et større prosjekt.

Tidligere master- og hovedfagsoppgaver

Hoved- og masteroppgaver tidligere innlevert i de forskjellige fagene vil kunne gi et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg. Master og hovedfagsoppgaver på HF.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juli 2014 13:22